Розв"язування прямокутних трикутників

Додано: 23 лютого
Предмет: Геометрія, 8 клас
18 запитань
Запитання 1

Знайдіть невідомий катет прямокутного трикутника, якщо його гіпотенуза і другий катет відповідно дорівнюють 17 см і 8 см.

варіанти відповідей

15 см

16 см

17 см

20 см

Запитання 2

У ∆АВС ∠С=90⁰. Знайти АВ, якщо АС=4√3 см, ∠А=30⁰.

варіанти відповідей

4 см

8 см

9 см

12 см

Запитання 3

Дано: ∆АВС ∠С=90⁰. Знайти АС і ВС, якщо АВ=13 см, tgA=5⁄12.

варіанти відповідей

АС=12 см, ВС=5 см

АС= 15 см, ВС=10 см

АС=13 см, ВС=7 см

АС=12 см, ВС=6 см

Запитання 4

Дерево надломилося на висоті 6 м і його вершина впала на землю на відстані 8 м від стовбура. Яка була висота дерева?

варіанти відповідей

12м

14м

16м

10м

Запитання 5

Знайти відстань між пунктами А і В, що розділені річкою, якщо АС=50м, а кут С дорівнює 720

варіанти відповідей

150м

153,9 м

23,7 м

256,7м

Запитання 6

Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника з катетами 2√3 см і 2 см

варіанти відповідей

4√3 см

4 см

8√3 см

16 см

Запитання 7

У прямокутному трикутнику ABC (∠C = 90⁰) AC = 9, CB = 40, AB = 41. Знайдіть

sin ∠A

варіанти відповідей

40/41

9/41

9/40

41/40

Запитання 8

Тангенс гострого кута прямокутного трикутника дорівнює 4/3, а протилежний катет - 8 см. Знайдіть гіпотенузу цього трикутника.

варіанти відповідей

9 см

10 см

11 см

не можливо знайти

Запитання 9

За малюнком визначте правильні твердження.

2 правильні відповіді

варіанти відповідей

Cos ∠A = BC/AB

Cos ∠A = AC/AB

Sin ∠A = BC/AB

Sin ∠A = AC/AB

Запитання 10

За малюнком визначте правильні твердження.

2 правильні відповіді

варіанти відповідей

Цей трикутник рівносторонній

Цей трикутник рівнобедренний

Це єгипетський трикутник

Тангенс ∠В=4/3

Тангенс ∠В=4/5

Тангенс ∠В=3/4

Запитання 11

Трикутник ABC - прямокутний (∠C = 90⁰), AC = 6 см, ∠A = 50⁰. Розвяжіть цей прямокутний трикутник ( сторони трикутника знайдіть з точністю до сотих сантиметра) Виберіть три правильні відповіді.

варіанти відповідей

∠B=40⁰

CB = 7,15

AB = 9,33

∠B=50⁰

CB = 5,15

AB = 11,33

Запитання 12

Визначте sin∠BCD.

варіанти відповідей

1,333...

0,8

0,6

1,25

Запитання 13

Визначте cos∠ABD.

варіанти відповідей

1,333...

0,8

0,6

1,25

Запитання 14

Визначте tg∠CAB.

варіанти відповідей

1,333...

0,8

0,6

1,25

Запитання 15

В прямокутному трикутнику ABC (∠C = 90°) кут A дорівнює 30°. Знайдіть AC, якщо BC = 2√3 см.

варіанти відповідей

2

3

4√3

6

Запитання 16

Трикутник ABC - прямокутний (∠C = 90⁰), AВ = 14 см, ∠В = 60⁰. Розвяжіть цей прямокутний трикутник. Виберіть три правильні відповіді.

варіанти відповідей

∠А=30⁰

ВС=7 см

∠А=40⁰

АС=4√3 см

ВС=10 см

АС=7√3 см

Запитання 17

Трикутник ABC - прямокутний (∠C = 90⁰), AС = 15 см, ∠А = 60⁰. Розвяжіть цей прямокутний трикутник. Виберіть три правильні відповіді.

варіанти відповідей

АВ=30 см

∠В = 30⁰

∠В = 45⁰

АВ=25 см

ВС=4√3 см

ВС=15√3 см

Запитання 18

Трикутник ABC - прямокутний (∠C = 90⁰), AС = 8 см, ВС= 6 см. Розвяжіть цей прямокутний трикутник. Виберіть три правильні відповіді.

варіанти відповідей

АВ= 10 см

∠А = 37⁰

∠А = 68⁰

∠В = 53⁰

∠В = 22⁰

АВ= 15 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест