Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

Тест виконано: 148 разів
9 запитань
Запитання 1

Які кроки необхідно виконати, щоб розв'язати систему рівнянь способом підстановки?

варіанти відповідей

виписати окремо кожне рівняння системи

виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через другу

Вираз, який отримали з першого рівняння, підставити в друге рівняння системи

побудувати графіки функцій

розв'язати лінійне рівняння з однією змінною

зробити табличку для значень функції

Запитання 2

Виразіть змінну у через змінну х, якщо 6х+у=8

варіанти відповідей

у = 4 - 3х

у = 8 - 6х

у = 6х - 8

у = 8 + 6х

Запитання 3

Яку змінну краще виразити і з якого рівняння: 611968_1586194508.gif

варіанти відповідей

х з першого рівняння

у з першого рівняння

х з другого рівняння

у з другого рівняння

Запитання 4

у = - 4 +2х. Якщо х = 5, то у =...

варіанти відповідей

- 6

14

6

3

Запитання 5

Виразіть у рівнянні 2х + 3у = - 7 змінну х через змінну у.

варіанти відповідей

у = (-7 - 2х)/3

х = (-7 + 3у)/2

у = (-7 + 2х)/3

х = (-7 - 3у)/2

Запитання 6

Яка пара чисел є розв'язком системи рівнянь:105381_1586194416.gif

варіанти відповідей

(3; 4)

(6; 1)

(4; 3)

(6; 5)

Запитання 7

Визначте у якій з наведених нижче рівностей правильно виконано підстановку для розв'язування системи рівнянь 399290_1586194560.gif

варіанти відповідей

2(3у - 2) + 3у = 9

2(3у + 2) +3у = 9

2х + 3(3у - 2) = 9

2х + 3(3у + 2) = 9

Запитання 8

Розв'яжіть систему рівнянь: 831082_1586194610.gif

варіанти відповідей

(4; - 1)

(3; 8)

(- 2; 3)

(-3; 2)

Запитання 9

Розв'яжіть систему рівнянь: 334227_1586194663.gif


У відповіді вкажіть суму розв'язків системи рівнянь: х + у = ...

варіанти відповідей

7

- 3

- 7

3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест