Розв'язування трикутників (11.05.2021)

Додано: 10 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 200 разів
16 запитань
Запитання 1

Знайдіть сторону трикутника, якщо дві інші його сторони дорівнюють √3 см і 2 см і утворюють кут 1500.      

варіанти відповідей

√7

√13

√3

1

Запитання 2

Визначити вид трикутника за кутами, якщо його сторони дорівнюють 7 см, 8 см, 9 см.

варіанти відповідей

прямокутний

гострокутний

тупокутний

неможливо визначити

Запитання 3

У трикутнику ВМК ∠В = 68о, ∠М = 33о. Яка зі сторін трикутника найбільша?

варіанти відповідей

ВМ

МК

ВК

не можна визначити

Запитання 4

У трикутнику АВС відомо, що АC = 3√2 см, ∠В = 30о, ∠С = 45о. Знайдіть сторону АB.

варіанти відповідей

3 см

4 см

5 см

6 см

Запитання 5

Формула: c2 = a2 + b2 − 2⋅a⋅b⋅cosγ визначає...

варіанти відповідей

теорему Піфагора

теорему синусів

теорему косинусів

теорему Фалеса

Запитання 6

Якщо cos β > 0 , то ∠β :

варіанти відповідей

гострий

прямий

тупий

розгорнутий

Запитання 7

Теорема синусів формулюється так:

варіанти відповідей

сторони трикутника пропорційні синусам прилеглих кутів

сторони трикутника пропорційні косинусам протилежних кутів

добутки сторін і синусів протилежних кутів трикутника рівні

сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів

Запитання 8

В трикутнику АВС АВ = 10 см, AС = 6 см, ∠A = 60°. Знайти BС.

варіанти відповідей

√76 см

3√17 см

14 см

√60 см

Запитання 9

Трикутник, у якого кути 80⁰, 50⁰ і 50⁰ називається ....

варіанти відповідей

прямокутним

гострокутним

тупокутним

рівнобедреним

Запитання 10

Знайти третій кут трикутника, якщо два з них дорівнюють 34⁰ і 57⁰.

варіанти відповідей

79⁰

81⁰

89⁰

71⁰

Запитання 11

В ΔKMN ∠K=60°, ∠M=30° , KM=10 см. Знайти MN.

варіанти відповідей

5√2 см

15 см

5√3 см

10√3 см

Запитання 12

Сторони трикутника 12 см, 20 см, 28 см. Знайти найбільший кут трикутника.

варіанти відповідей

1350

1200

1500

900

Запитання 13

Сторона трикутника дорівнює 12 см, а радіус описаного кола - 4√3 см. Чому дорівнює кут трикутника, протилежний даній стороні?

варіанти відповідей

300

600

900

1200

1500

Запитання 14

Позначте НЕ правильні формули зведення для кутів (180°-α)

варіанти відповідей

sin(180°-α) = cos α

sin(180°-α) = sin α

cos(180°-α) = -cos α

sin(180°-α) = -sin α

cos(180°-α) = cos α

Запитання 15

Якого найбільшого значення може набувати площа трикутника зі сторонами 4 см і 12 см?

варіанти відповідей

48 см2

16 см2

24 см2

32 см2

Визначити неможливо

Запитання 16

Знайдіть суму радіусів вписаного і описного кіл трикутника зі сторонами 3 см, 4 см, 5 см.

варіанти відповідей

4 см

4,5 см

2 см

2,5 см

3,5 см

1 см

1,5 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест