Розв'язування трикутників

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть хибне твердження:

варіанти відповідей

 синус кута трикутника може дорівнювати 0;

 синус кута трикутника може дорівнювати 1;

косинус розгорнутого кута менший від косинуса будь-якого кута, відмінного від розгорнутого.

синус будь-якого кута, відмінного від прямого, менший від синуса прямого кута;

Запитання 2

Дано прямокутний трикутник АВС. (∠С = 90°)

АВ = 10 см, cos А = 0,6 . Знайдіть sin В.

варіанти відповідей

8

6

⁴∕₃

0,6

Запитання 3

Визначити вид трикутника за кутами, якщо його сторони дорівнюють3см, 5см, 6см.

варіанти відповідей

гострокутний


прямокутний

тупокутний

 неможливо визначити

Запитання 4

Якщо cos β < 0 , то ∠β :

варіанти відповідей

гострий

прямий

тупий

розгорнутий

Запитання 5

Теорема синусів формулюється так:

варіанти відповідей

 сторони трикутника пропорційні косинусам протилежних кутів

 сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів

добутки сторін і синусів протилежних кутів трикутника рівні

 сторони трикутника пропорційні синусам прилеглих кутів

Запитання 6

Формула c² = a2 + b2 - 2ab⋅cos γ визначає:

варіанти відповідей

теорему синусів

теорему Піфагора

теорему Фалеса

теорему косинусів

Запитання 7

У прямокутному трикутнику гіпотенуза 22 см,а косинус гострого кута 0,4.Знайти катет,прилеглий до цього кута

варіанти відповідей

 8,8 см

8,8 км

 88см

 0,88 см

Запитання 8

Знайти невідому сторону трикутника ВАС, якщо АВ=5 см, ВС=8 см, кут В= 60°

варіанти відповідей

7

49

8

64

Запитання 9

Дві сторони трикутника , кут між якими 60°, відносяться як 5:8, а третя сторона дорівнює 21 см. Знайти невідомі сторони трикутника.

варіанти відповідей

24 і 25 см

12 і 24 см

 15 і 24 см

12 і 15 см

Запитання 10

Сторона трикутника дорівнює 24 см, а радіус описаного кола - 8√3 см. Чому дорівнює кут трикутника, протилежний даній стороні?

варіанти відповідей

60° або 120°

60°

120°


150°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест