Розвиток уявлень про природу світла.

Додано: 10 січня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 392 рази
12 запитань
Запитання 1

Хто з стародавніх вчених найбільш наближено до сучасних уявлень розглядав природу світла?

варіанти відповідей

 Галілей

 

 Демокрит

 Ньютон

  Арістотель

Запитання 2

1.    Що таке світло? 

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі,які сприймає око людини  

Джерело світла 

Приймачі світла

Радіохвилі

Запитання 3

Виберіть основні розділи оптики?

варіанти відповідей

Алгебраїчна оптика.

  

Геометрична оптика.

Математична оптика.

  Хвильова оптика.

  Квантова оптика.

  Фотонна оптика.

Запитання 4

Хто із вчених допускав,що швидкість світла скінченна,хоча і дуже велика? 


варіанти відповідей

Планк 

Ньютон

Галілей

Декарт

Запитання 5

Хто створив корпускулярну теорію світла? 


варіанти відповідей

Гюгенс

Ньютон 

Планк  

Майкельсон

Запитання 6

Хто створив хвильову теорію світла?

варіанти відповідей

Гюйгенс 

Ньютон 

Галілей

Аристотель

Запитання 7

Що не могла пояснити електромагнітна теорія світла?

варіанти відповідей

поглинання.

  

 Заломлення.

  Відбивання.

  Випромінювання.

Фотоефект.

 Огинання перешкод.

Запитання 8

Хто з перелічених вчених вивчав швидкість поширення світла?

варіанти відповідей


Ремер.

 

 Френель.

  Фізо.

  Юнг.

Майкельсон.

 Ньютон.

Запитання 9

"Світло завжди обирає таку траєкторію, щоб на подолання відстані між двома точками витратити найменший час". Це формулювання ...


варіанти відповідей

принципу Гюйгенса.

 

принципу Ферма.

 принципу Френеля.

принципу Максвелла.

Запитання 10

Вкажіть вченого, який дотримувався думки, що світло - це окремий випадок електромагнітних хвиль.

варіанти відповідей

Герц

Ньютон

Гюйгенс

Максвелл

Планк

Запитання 11

Вкажіть вченого, який вперше визначив швидкість світла експериментально.

варіанти відповідей

Френель

Фізо

Майкельсон

Ремер

Галілей

Запитання 12

"Кожний окремий квант світла поводиться як частинка, а сукупність квантів поводиться як хвиля". Ця двоїста природа світла має назву ...

варіанти відповідей

квантова теорія.

  

 корпускулярна теорія.

 корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 квантово-хвильовий дуалізм.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест