Рух і взаємодія. Закони Ньютона

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Другий закон Ньютона

варіанти відповідей

p=F/S

F=mg

a=F/m

p=mv

Запитання 2

Які з перелічених величин є векторними?

варіанти відповідей

Швидкість

Прискорення

Переміщення

Час

Шлях

Запитання 3

Величина, що характеризує взаємодію тіл

варіанти відповідей

Сила

Маса

Прискорення

Швидкість

Інертність

Запитання 4

Формулювання першого закону Ньютона

варіанти відповідей

Всяке тіло продовжує зберігати стан спокою або рівномірний і прямолінійний рух, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього

Сила пружності Fпруж — це сила, яка виникає під час деформації тіла і намагається повернути тіло в недеформований стан.

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій

силі та обернено пропорційне масі тіла:

Тіла взаємодіють із силами, що мають одну природу, напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком:

Запитання 5

Що таке інерція та інертність?

варіанти відповідей

Фізичні властивості тіл

Інертність - фізичне явище; інерція - властивість

фізичні явища

 Інертність - властивість, інерція - фізичне явище

Запитання 6

Тіло масою 0,5 кг штовхають з силою 8 Н. Визначити прискорення тіла.

варіанти відповідей

0,5 м/с2

32 м/с2

16 м/с2

 2 м/с2

Запитання 7

В ІСВ сила F задає тілу масою m прискорення а. Як зміниться прискорення тіла, якщо масу та діючу на нього силу збільшити в 4 рази?

варіанти відповідей

 зменьшиться в 16 раз

зменшиться в 9 раз

 збільшиться в 9 раз

не зміниться

Запитання 8

Поїзд починає різко гальмувати і з рук пасажира від несподіванки випадає яблуко. Як рухатиметься яблуко?

варіанти відповідей

вертикально вниз

вперед

вбік

назад

Запитання 9

В яких одиницях вимірюється прискорення

варіанти відповідей

Н

кг

м/с2

Па

Запитання 10

При гальмуванні автомобіль рухається з прискоренням 0,1 м/с2. Маса автомобіля 1,2 т. Визначте значення гальмуючої сили

варіанти відповідей

 12 кН

12 Н

120 кН

 0,12 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест