Рух і взаємодія . Закони збереження (тести) (ч.1)

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
6 запитань
Запитання 1

Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та обернено пропорційне масі тіла.

варіанти відповідей

Це І закон Ньютона

Це ІІ закон Ньютона

Це ІІІ закон Ньютона

Це закон всесвітнього тяжіння

Запитання 2

Яка формула є математичним записом ІІІ закону Ньютона?

варіанти відповідей

F = mg 

 F = ma

Fx = -k x

F1 = -F2

Запитання 3

Формула закону всесвітнього тяжіння має вигляд:


варіанти відповідей

F = G (m1m2) / r2

F= - F2

F = ma

g = GMз / Rз2

Запитання 4

До однієї точки тіла прикладені сили 30 Н і 12 Н, які мають протилежний напрям. Визначити рівнодійну цих сил.

варіанти відповідей

70 Н;

50 Н;

18 Н;

27 Н.

Запитання 5

З яким прискоренням рухається тіло, якщо протягом 2 с швидкість його руху збільшується від 3 до 6 м/с?

варіанти відповідей

1,5 м/с2

3 м/с2

4,5 м/с2

6 м/с2

Запитання 6

Величина g називається

варіанти відповідей

прискоренням вільного падіння і дорівнює 9,8 м/с2

гравітаційною сталою і дорівнює 6,67*10-11 Н*м2 / кг2

густиною речовини

коефіцієнтом тертя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест