Рух і взаємодія. Закони збереження. Частина І

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 144 рази
12 запитань
Запитання 1

Яка з поданих фізичних величин є скалярною?

варіанти відповідей

прискорення

швидкість руху

сила

маса

Запитання 2

Якщо векторна сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю, то в інерціальній системі відліку

варіанти відповідей

напрям руху тіла змінюється

швидкість руху тіла не змінюється

швидкість руху тіла зростає

швидкість руху тіла зменшується

Запитання 3

Яка фізична величина характеризує інертність тіла?

варіанти відповідей

Об′єм

густина

маса

сила

Запитання 4

При якому русі літака пов′язану з ним систему відліку можна вважати інерціальною?

варіанти відповідей

літак розганяється на літній смузі

літак рівномірно летить у горизонтальному напрямку

літак виконує ″ мертву петлю″

літак гальмує після приземлення

Запитання 5

У яких випадках рівнодійна всіх сил, що діють на штангу, дорівнює нулю?

варіанти відповідей

штангіст відриває її від помосту

штангіст рівномірно піднімає її вгору

штангіст зупиняє штангу наприкінці підняття

штангіст утримує її у верхньому положенні

Запитання 6

М′яч ударяє в шибку. На яке з тіл діє більша сила?

варіанти відповідей

на скло

на м′яч

на ці тіла діють рівні сили

відповіть залежить від мас м′яча і шибки

Запитання 7

Тіло масою 4 кг, рухається вздовж осі ОХ так, що його координата змінюється за законом х=-5+3t+0,1t2 . Визначити значення сили, яка діє на тіло.

варіанти відповідей

0,4Н

0,8Н

0.1Н

Запитання 8

Від якої фізичної величини не залежить прискорення вільного падіння?

варіанти відповідей

від маси планети

від маси тіла

від радіуса планети

від висоти над поверхнею планети

Запитання 9

На рисунку показано сили, що діють на брусок, який тягнуть вгору по похилій пплощині. Укажіть напрям сили тертя.

варіанти відповідей

4

3

5

2

1

Запитання 10

Запряжка собак рівномірно тягне горизонтальною дорогою санки, маса яких 500кг. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,1. З якою силою собаки діють на санки?

варіанти відповідей

600Н

300Н

400Н

500Н

Запитання 11

Два вантажі, маси яких m і 2m, зв′язані ниткою, починають вільно падати. Чому дорівнює сила натягу нитки при цьому?

варіанти відповідей

3mg

2mg

mg

0

Запитання 12

Тіло вільно падає без початкової швидкості з висоти 80м. Яке його переміщення за останню секунду падіння?

варіанти відповідей

45м

35м

55м

25м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест