Рух тіла під дією кількох сил.

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 530 разів
10 запитань
Запитання 1

За якою формулою визначають силу пружності?

варіанти відповідей

F=m⋅g

F=k⋅x

F=p⋅S

F=μ⋅m⋅g

Запитання 2

Вага нерухомого тіла визначається за формулою...

варіанти відповідей

P=m⋅g/a

P= m⋅g

P= m⋅(g-α)

P= m⋅(g+α)

Запитання 3

Як напрямлена рівнодійна сил, прикладених до автомобіля, якщо він рухається рівноприскорено прямолінійно, сповільнюючи свій рух? 

варіанти відповідей

Горизонтально вліво 

Горизонтально вправо 

Вертикально вгору

Вертикально вниз

Запитання 4

Як рухається тіло масою 0,5 кг під дією сили 2 Н? Виберіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

З постійною швидкістю 0,25 м/с.

З постійною швидкістю 4 м/с.

З прискоренням 4 м/с2.

З прискоренням 0,25 м/с2.

Запитання 5

Автомобіль рухається з постійною швидкістю. Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Прискорення автомобіля постійно і відмінно від нуля.

На автомобіль діє тільки сила тяжіння.

Рівнодійна всіх прикладених до автомобіля сил дорівнює нулю.

На автомобіль діє тільки сила реакції опори.

Запитання 6

На рисунках зображено деякі із сил, що діють на тіло й опору. Виберіть правильне твердження. 

варіанти відповідей

Сила F1 — сила тяжіння.

Сила F2 — сила реакції опори.

Сила F3 — вага тіла.

Вага тіла — це сила, що діє на це тіло.

Запитання 7

Визначте силу тяги двигуна автомобіля масою 1,2 т, якщо він рухається з прискоренням 1,5 м/с2, а сила опору його рухові дорівнює 500 Н. 

варіанти відповідей

12 кН

200 кН

2,3 кН

1300 Н

Запитання 8

Як зміниться сила тертя ковзання між бруском і горизонтальною поверхнею, якщо на нього покласти такий самий брусок?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази.

Збільшиться у 4 рази.

Зменшиться у 2 рази.

Не зміниться

Запитання 9

Тіло масою 5 кг рухається вздовж осі ОХ, і його координата змінюється за законом Х= -5 + 2⋅t + 4 t2 (усі величини задано в одиницях СІ). Знайдіть силу тяги, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,1.

варіанти відповідей

45 Н

25 Н

15 Н

35 Н

Запитання 10

Потяг масою 500 т за 100 с збільшив швидкість із 36 км/год до 72 км/год. Знайдіть силу тяги, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 0,02.

варіанти відповідей

15 кН

300 кН

150 кН

150 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест