23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Рух тіла під дією кількох сил. 2

Додано: 13 квітня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 123 рази
8 запитань
Запитання 1

У нерухомому ліфті на пружинних вагах підвішено вантаж. Позначте, які з наведених чотирьох тверджень правильне.

варіанти відповідей

Якщо ліфт почне рухатися з прискоренням, напрямленим вгору, показання ваг зменшаться.

Якщо ліфт почне рухатися з прискоренням, напрямленим униз, показання ваг збільшаться.

Якщо ліфт почне рухатися з прискоренням, напрямленим вгору, маса вантажу збільшиться.

Сила тяжіння, що діє на вантаж, залишиться незмінною при будь-якому характері руху ліфта.

Запитання 2

Космонавт масою 60 кг знаходиться в ракеті. Позначте, які з наведених чотирьох тверджень правильні.

варіанти відповідей

Коли ракета стартує вертикально з прискоренням 9 м/с2, космонавт давить на крісло із силою, більшою 1 кН.

При вертикальному старті маса космонавта збільшується.

При русі по круговій орбіті навколо Землі на космонавта не діє сила тяжіння. 

У польоті при виключених двигунах вага космонавта дорівнює нулю.

Запитання 3

На підлозі ліфта лежить вантаж масою 10 кг. Ліфт рухається вгору з прискоренням α = 1,5g, напрямленим теж вгору. 

Виберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Вага вантажу менше 200 Н.

Сила тяжіння, що діє на вантаж, дорівнює 150 Н.

Вага вантажу залежить не тільки від прискорення ліфта, але й від його швидкості. 

Сила тяжіння, що діє на вантаж, залежить від напряму прискорення ліфта.

Запитання 4

Людина масою 80 кг зайшла в ліфт. Ліфт починає рух із прискоренням 0,5 м/с2 , напрямленим вниз. Знайти вагу людини.

варіанти відповідей

40 Н.

800 Н

760 Н

840 Н

Запитання 5

Брусок сковзує з похилої площини з прискоренням a. Кут нахилу площини до горизонту α . Коефіцієнт тертя між бруском і площиною µ . Вкажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Сила тертя, що діє на брусок, напрямлена перпендикулярно до похилої площини.

Сила реакціїї опори рівна по величині і протилежно напрямлена до сили тяжіння.

На брусок діють три сили: сила тяжіння, сила нормальної реакції опори і сила тертя.

Сила реакції опори напрямлена вздовж похилої площини, протилежно до напряму сили тертя.

Запитання 6

Тіло тягнуть вгору по похилій площині. Вкажіть напрям сили тертя:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Сани з’їжджають з гори, нахиленої під кутом 300 до горизонту. Знайти прискорення, якщо коефіцієнт тертя 0,02?

варіанти відповідей

0,483 м/с2

4,83 м/с2

0,048 м/с2

0

Запитання 8

Сани масою 120 кг з’їжджають з гори завдовжки 20 м, нахиленої під кутом 300 до горизонту. Коли і з якою швидкістю вони досягнуть підніжжя гори, якщо коефіцієнт тертя 0,02?

варіанти відповідей

2,9 м/с 13,7 с

2,9 с 13,7 м/с

2,9 с 1,37 м/с

2,9 с 4,83 м/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест