Рух тіла під дією кількох сил

Додано: 11 квітня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 263 рази
11 запитань
Запитання 1

F = mg - це формула, що виражає...

варіанти відповідей

І закон Ньютона

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

силу тяжіння

силу тертя

 силу пружності

Запитання 2

F = kx - це формула, що виражає...

варіанти відповідей

І закон Ньютона

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

силу тяжіння

силу тертя

силу пружності

Запитання 3

F = μN - це формула, що виражає...

варіанти відповідей

І закон Ньютона

ІІ закон Ньютона

ІІІ закон Ньютона

силу тяжіння

силу тертя

 силу пружності

Запитання 4

Тіло рухається вздовж похилої площини вниз. Якими цифрами позначені сила тяжіння та сила тертя відповідно

варіанти відповідей

2; 4

3; 4

4; 2

1,3

Запитання 5

Назвіть силу тертя, що діє на автомобіль, що рухається вгору та силу тяги мотора

варіанти відповідей

3; 2

2; 5

2; 4

5; 2

Запитання 6

Брусок рухається вгору по похилій площині. Чому дорівнює проєкція сили тяжіння на вісь ОХ

варіанти відповідей

mgsinα

mgcosα

-mgsinα

-mgcosα

Запитання 7

Тіло рухається вниз по похилій площині. Оберіть рівняння для визначення сили тяги

варіанти відповідей

F= ma+mgsina+μmgcosa

F= -ma+mgsina+μmgcosa

F= -ma+mgsina-μmgcosa

F= ma+mgsina-μmgcosa

Запитання 8

В якому напрямку діє сила реакції опори на брусок?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 9

Сила тертя позначена...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

В якому напрямку діє сила тяжіння на брусок?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 11

Трамвай масою 12 т, рушає з місця з прискоренням 1 м/с2. Визначте коефіцієнт тертя, якщо сила тяги дорівнює 16 кН.

варіанти відповідей

0,33

0,033

0,3

3,3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест