Рух у живій природі. Проміжне оцінювання (уроки 1-3 теми). Біологія і еклогія 11 клас, профільний рівень.

Додано: 8 жовтня 2021
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 687 разів
17 запитань
Запитання 1

1. Рух у живій природі — це:


варіанти відповідей

а) переміщення організму у просторі;

б) переміщення частин організму одна відносно іншої;

в) переміщення організму у просторі або частин організму одна відносно іншої;

г) зміна положення тіла.

Запитання 2

Визначте механізм ростового типу руху:

 


варіанти відповідей

а) зміна об’єму клітини;

б) поділ та розтягнення клітин у певних ділянках тіла;

в) зміна пружності клітин;

г) робота білкових молекул.

Запитання 3

Зазначте кількість білкових трубок в еукаріотичному джгутику:

варіанти відповідей

а) 30;

б) 20;

в) 40;

г) 35.

Запитання 4

Амебоїдний тип руху здійснюється за допомогою:варіанти відповідей

а) тимчасових виростів на поверхні клітин;

б) ритмічним коливанням постійних виростів клітини;

в) скорочень особливих білків актину та міозину;

г) ковзань тубулінових мікротрубочок уздовж одна одної.

Запитання 5

Виберіть групу протистів, здатних до амебоїдного руху

варіанти відповідей

а) споровики;

б) інфузорії;

в) корененіжки;

г) евгленові.

Запитання 6

Вкажіть назву білка, який утворює порожнисту нитку джгутиків прокаріот:


варіанти відповідей

а) тубулін;

б) актин;

в) флагелін;

г) динеїн.

Запитання 7

Вкажіть назву білка, який утворює мікротрубочки джгутиків еукаріот:


варіанти відповідей

а) тубулін;

б) актин;

в) флагелін;

г) динеїн.

Запитання 8

Зазначте групу еукаріот, численні джгутики яких рухаються узгодженно і хвилеподібно:


варіанти відповідей

а) споровики;

б) інфузорії;

в) корененіжки;

г) евгленові.

Запитання 9

Вкажіть назви білків, завдяки яким забезпечується утворення та рух псевдоподій:варіанти відповідей

а) актин та флагелін;

б) актин та тубулін;

в) актин та міозин;

г) міозин та тубулін

Запитання 10

Зазначте назву процесу безперервного колового руху цитоплазми клітин:

варіанти відповідей

А) Таксис;

Б) Циклоз;

В) Тропізм;

Г) Осмос.

Запитання 11

Зазначте назву типу руху, який забезпечується зміною об’єму клітини за допомогою вакуолей:

варіанти відповідей

А) Ростовий;


Б) Ексктерорний;

В) Тургорний;

Г) Гігроскопічний.

Запитання 12

Вкажіть назву білка, який не виконує рухової функції в біологічних системах:


варіанти відповідей

А)актин;

Б) інсулін;

В) тубулін;

Г) флагелін.

Запитання 13

Які з перерахованих клітин людського організму здатні до амебоїдного руху:


варіанти відповідей

А) лейкоцити;

Б) міоцити;

В) еритроцити;

Г) сперматозоони.

Запитання 14

Установіть відповідність між органелами руху та їх характеристикою:

А) Джгутик бактерій;

Б) Джгутик архей;

В) Джгутик еукаріот;

Г) Війки

1) складається з 20 паралельних білкових трубок, утворених з тубуліну;

2) численні тонкі волокнисті структурина поверхні еукаріотичної клітини;

3) порожниста білкова нитка, утворена з молекул білка флагеліну;

4) суцільна білкова нитка, утворена молекулами трьох різних типів флагеліну.

варіанти відповідей

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-3 Б-4 В- 1 Г-2

А-4 Б-1 В-3 Г-2

Запитання 15

Установіть відповідність між рівнями організації живої матерії та характерними для них типами руху:

Рівень організації:

А) молекулярний Б) клітинний В) організмовий Г) біосферний

Тип руху:

1) переміщення органел клітини 2) Скорочення м’язів тварин

3) рух білкових комплексів клітини 4) біогенна міграція атомів

варіанти відповідей

А-4 Б-2 В-3 Г-1

А-3 Б-1 В-2 Г-4

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-3

Запитання 16

Установіть відповідність між типом руху та організмами, для яких він характерний:

А) Ростовий

Б) Тургорний

В) Екскреторний

Г) Гігроскопічний

1) ковзні рухи міксобактерій

2) Розсіювання спор хвощів та печіночників

3) Розкриття бутонів кульбаби

4) Рухи хижих рослин

5) Рух джгутиків та війок у протистів

варіанти відповідей

А- 1 Б-4 В-3 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-2 Б-1 В-3 Г-4

А-3 Б-4 В-2 Г-1

Запитання 17

Установіть відповіднісь між типом руху та організмом, для якого цей рух характерний:

а) ростовий

б) амебоїдний

в) миготливий

г) м’язовий

1) інфузорія туфелька

2) амеба протей

3) сосна кримська

4) гідра прісноводна

варіанти відповідей

а-3 б-2 в-1 г-4

а-2 б-1 в-3 г-4

а-1 б-2 в-4 г-3

а-4 б-3 в-2 г-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест