С.Р 5. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Додано: 16 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
8 запитань
Запитання 1

Кутом падіння світлового променя називають

варіанти відповідей

Кут між падаючим променем та поверхнею, на яку він падає

Кут утворений відбитим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Кут утворений падаючим променем і перпендикуляром, проведеним із точки падіння

Запитання 2

На рисунках позначені кути відбиття світлового променя. На якому з них позначення зроблено правильно? 

варіанти відповідей

№ 1

№ 2

№ 3

Запитання 3

На рисунках показано зображення S' точки S в плоскому дзеркалі. На якому з них допущена помилка?

варіанти відповідей

№ 1

№ 2

№ 3

Запитання 4

Чому дорівнює кут падіння, якщо кут відбивання дорівнює 30°? 

варіанти відповідей

40°

50°

20°

30°

Запитання 5

Перед дзеркалом стоїть собака на відстані 3 м від нього. Чому дорівнює відстань між зображенням собаки та дзеркалом?

варіанти відповідей

4 м

6 м

3 м

2 м

Запитання 6

Визначте кут відбивання, якщо кут між падаючим та відбитим променями 90°.

варіанти відповідей

30°

60°

90°

45°

Запитання 7

Установіть відповідність між фізичним поняттям та його зображенням на рисунку

а) Падаючі промені 1. S

б) Предмет 2. AA1, BB1, CC1

в) Уявне зображення предмета 3. S1A, S1B, S1C

г) Відбиті промені 4. S1  

5. SA, SB, SC

варіанти відповідей

а – 4, б – 2, в – 3, г – 1

а – 5, б – 1, в – 4, г – 2

а – 3, б – 1, в – 5, г – 2

а – 5, б – 1, в – 4, г – 3

Запитання 8

Установіть відповідність між фізичним поняттям та його зображенням на рисунку. 

а) Кут падіння 1. OB

б) Кут відбивання 2. α

в) Поверхня відбивання 3. CO

г) Перпендикуляр до поверхні відбивання 4. β

5. MN

варіанти відповідей

а – 2, б – 3, в – 5, г – 4

а – 2, б – 4, в – 5, г – 1

а – 5, б – 1, в – 2, г – 3

а – 1, б – 3, в – 5, г – 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест