Самостійна робота «Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність»

Додано: 16 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
18 запитань
Запитання 1

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома в центрі атома знаходиться (1 бал)

варіанти відповідей

Негативно заряджене ядро

Позитивно заряджене ядро

Електрон

Запитання 2

Атом

варіанти відповідей

Заряджений позитивно

Заряджений негативно

Електрично нейтральний

Запитання 3

Число протонів в ядрі називається

варіанти відповідей

Масовим числом і позначається буквою А

Зарядовим числом і позначається буквою N

Зарядовим числом і позначається буквою Z

Запитання 4

Які з чотирьох ядер атомів хімічних елементів є ізотопами: (1 бал)

92233U;    90 233Th;        92238U;         93237Npваріанти відповідей

92238U і 93237Np

92233U і 92238U

 92233U і 90233Th

Запитання 5

 Явище радіоактивності відкрито

варіанти відповідей

Антуаном Анрі Беккерелем

Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном

Запитання 6

 Радіоактивністю називають здатність до мимовільного випромінювання

варіанти відповідей

Атомів всіх хімічних елементів

Атомів деяких хімічних елементів

Молекул деяких речовин

Запитання 7

 β-випромінювання – це

варіанти відповідей

Потік швидких електронів -10e

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію 24He

Запитання 8

Ядро атома складається з

варіанти відповідей

Протонів і нейтронів (тобто нуклонів)

α-частинок і нейтронів

Протонів і електронів

Запитання 9

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію 90232Th

варіанти відповідей

90 протонів, 232 нейтрони

80 протонів, 152 нейтрони

90 протонів, 142 нейтрони

Запитання 10

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопу цезію 55137Cs після випускання β- частинки?

варіанти відповідей

53133I

56137Ba

54137Xe

Запитання 11

Ядерну (планетарну) модель атома запропонував

варіанти відповідей

Джозеф Джон Томсон

Ернест Резерфорд

Антуан Анрі Беккерель

Запитання 12

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома навколо ядра атома рухаються

варіанти відповідей

Електрони, маса яких значно менша за масу ядра

Електрони, маса яких значно більша за масу ядра

Протони, маса яких приблизно рівна масі ядра

Запитання 13

Заряд ядра атома

варіанти відповідей

Більший за модуль сумарного заряду електронів

Менший від модуля сумарного заряду електронів

Дорівнює модулю сумарного заряду електронів

Запитання 14

 Загальна кількість нуклонів в ядрі називається

варіанти відповідей

Масовим числом, позначається буквою А

Масовим числом, позначається буквою N

Зарядовим числом, позначається буквою Z

Запитання 15

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

 N = A + Z

N = A – Z

N = Z – A

Запитання 16

Ядра атомів ізотопів містять однакову кількість

варіанти відповідей

Нейтронів, але різне число протонів

Протонів і нейтронів

Протонів, але різне число нейтронів

Запитання 17

α-випромінювання – це

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

Потік ядер атомів Гелію 24He

Потік швидких електронів -10e

Запитання 18

γ-випромінювання – це

варіанти відповідей

Потік швидких електронів -10e

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти (понад 1018 Гц)

 Потік ядер атомів Гелію 24He

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест