Самостійна робота. База даних

Додано: 28 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Основою сучасних технологій є комп'ютеризовані (електронні):

варіанти відповідей

бази даних

посібники, бібіліотеки

носії інформації

Запитання 2

База даних - це

варіанти відповідей

записаний набір взаємопов'язаних даних на носіях інформації.

впорядкований за певними правилами набір взаємопов'язаних даних.

електронна таблиця з обмеженим доступом.

Запитання 3

Основним призначенням бази даних є

варіанти відповідей

гарантоване збереження даних.

доступне переміщення інформації.

швидке рахування складних даних.

Запитання 4

Де застосовуються електронні бази даних?

варіанти відповідей

в банківській сфері

пошукових системах Інтернету

в бібліотеках

в системах обліку та здійснення оплати за комунальні послуги

всі відповіді вірні

Запитання 5

Перед створенням бази даних потрібно дотримуватися певних етапів.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Вкажіть правильний порядок етапів створення бази даних:


1. Визначення моделі даних

2. Уведення даних

3. Постановка завдання

4. Створення інформаційної моделі даних

5. Тестування бази даних, її корекція

6. Створення структури бази даних

варіанти відповідей

3 1 2 4 5 6

3 4 1 6 2 5

 3 4 2 1 6 5

3 6 5 4 2 1

Запитання 7

Чи полегшують бази даних роботу з інформаційними даними?

варіанти відповідей

Так, значно полегшують

Ні, ніяк не полегшують

Запитання 8

Для роботи з комп'ютерними базами даних використовують спеціальні програми, які називаються

варіанти відповідей

система керування даними (СУД)

система управління закритими даними (СУЗД)

система керування базами даних (СУБД)

Запитання 9

Залежно від розміщення баз даних і компонентів, СУБД поділяються на:

варіанти відповідей

локальні та розподілені

локальні та глобальні

розподілені та нерозподілені

Запитання 10

Система управління базами даних, значок якої зображено на малюнку, називається

варіанти відповідей

Excel

 Word

Power Point

Access

Запитання 11

Основними об'єктами в базах даних Access є:

варіанти відповідей

таблиці

звіти

зображення

мультимедійні об'єкти

форми

Запитання 12

Як називається модель,яка орієнтована на організацію даних у вигляді таблиць...

варіанти відповідей

Реляційна

Мережева

Структурна

Запитання 13

Основою структури реляційної бази даних є

варіанти відповідей

рядок

таблиця

клітинка

Запитання 14

Як називається рядок таблиці в СКБД Access?

варіанти відповідей

запис

поле

комірка

Запитання 15

Одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних є

варіанти відповідей

запити

фільтри

таблиці

Запитання 16

Чи вірне твердження?

Запити зберігаються в базі даних під певним іменем.

варіанти відповідей

Так, вірне

Ні, не вірне

Запитання 17

Залежно від призначення запити поділяють на:

варіанти відповідей

перехресні запити

запити на вибірку даних

запити на видалення

числові запити

запити з параметрами

Запитання 18

Ієрархічна БД - це ...

варіанти відповідей

це набір даних у вигляді багаторівневої структури.

це набір вузлів, в яких кожен може бути зв'язаний з кожним.

сукупність зв’язаних таблиць, що містять дані про об’єкти певного виду.

Запитання 19

Мережева БД - це ...

варіанти відповідей

це набір даних у вигляді багаторівневої структури.

це набір вузлів, в яких кожен може бути зв'язаний з кожним.

сукупність зв’язаних таблиць, що містять дані про об’єкти певного виду.

Запитання 20

Які існують зв'язки у таблицях баз даних?

варіанти відповідей

Один до одного

Один до багатьох

Багато до багатьох

Усi варiанти вiрнi

Багато до одного

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест