Самостійна робота (елементи комбінаторики, початкові відомості про статистику)

Тест виконано: 127 разів
24 запитання
Запитання 1

Середнє значення, медіана і мода - це...


варіанти відповідей

Центральні тенденції вибірки

Вибірка

Гістограми

Відносна частота

Запитання 2

Після обробки результати статистичних досліджень подають за допомогою:

варіанти відповідей

комп'ютерних програм

графіків

діаграм

таблиць

малюнків

Запитання 3

Статистика – це наука про:

варіанти відповідей

отримання й оброблення кількісних даних;


отримання й аналіз кількісних даних;

оброблення й аналіз кількісних даних;

збір, обробку та дослідження різних даних

Запитання 4

Із 24 цукерок, що лежать у коробці, 18 були шоколадними, а решта - карамельками. Яка ймовірність того, що навмання витягнута цукерка буде карамелькою?

варіанти відповідей

1/2

1/3

1/4

Визначити неможливо

Запитання 5

В коробці лежать 3 синіх олівці, 5 червоних, 4 зелених та 8 жовтих. Яка імовірність вийняти з коробки червоний олівець?

варіанти відповідей

5/20

6/20

8/20

Запитання 6

 Які із запропонованих подій є вірогідними?

варіанти відповідей

Різдво святкують зимою.

Трикутник має три сторони.

Лотерея завжди виграшна.

Запитання 7

Які з подій є випадковими?

варіанти відповідей

після четверга буде п’ятниця

при телефонному дзвінку абонент виявився зайнятим

при киданні грального кубика випало 2 очка

черепаха навчиться говорити

вночі світить сонце

ви виграєте, беручи участь у лотереї

Запитання 8

Події бувають

варіанти відповідей

неможливими

випадковими

вірогідними

Запитання 9

Вкажіть найважливіші поняття в теорії ймовірностей

варіанти відповідей

ймовірність події

ймовірнісний експеримент

подія

Запитання 10

У таблиці подано місця, які посіла футбольна команда «Патріот» протягом чотирьох останніх чемпіонатів області з футболу. Результати були подані у вигляді графіка. Який з малюнків відповідає умові задачі?

 Рік 2013 2014 2015 2016

 Місце 3 2 5 4

варіанти відповідей
Запитання 11

На круговій діаграмі показано розподіл учнів 5-8 класів. Який клас займає 2 місце за кількістю учнів?

варіанти відповідей

 5 клас

 6 клас

 7 клас

 8 клас

Запитання 12

У школі виміряли зріст 90 шестикласників з точністю до 5 см. Результати вимірювань відобразили у вигляді стовпчастої діаграми. Укажіть моду вибірки.

варіанти відповідей

120

125

130

135

Запитання 13

В діаграмі зображені відповіді учнів школи про кількість відвіданих культурно - розважальних закладів протягом року. Сектор блакитного кольору - кількість відвідин оперного театру, фіолетовий - цирку, зелений - лялькового театру, помаранчевий - музеїв, червоний - ігрових кімнат торговельно - розважальних центрів. Які заклади є модними в учнів цієї школи?

варіанти відповідей

цирк

ляльковийо театр

ігрові кімнати

музеї

Запитання 14

Котра з діаграм відповідає цій частотній таблиці?

варіанти відповідей
Запитання 15

У забігу на 100 м брали участь хлопці 9-го класу. Виберіть правильний полігон частот, заданих таблицею з результатами забігу

варіанти відповідей
Запитання 16

Значення вибірки, яке трапляється найчастіше називається

варіанти відповідей

медіаною


висотою


бісектрисою

модою

Запитання 17

Скінченна сукупність незалежних результатів спостережень називається

варіанти відповідей

вибіркою

вивіркою

викруткою

Запитання 18

Вибірки характеризують

варіанти відповідей

медіаною

модою

висотою


бісектрисою

Запитання 19

Дано вибірку 1, 5, 4, 4, 8, 3, 5, 9, 6. Чому дорівнює середнє значення даної вибірки?

варіанти відповідей

8

4

3

5

Запитання 20

При якому значенні х середнє арифметичне ряду 3; 1; х; 2; 4 дорівнює 3 ?

варіанти відповідей

2

5

6

4

Запитання 21

Стовпчаста діаграма – це

варіанти відповідей

голограма;

мамограма;

сектограма;

гістограма.

Запитання 22

У коробці 8 новорічних кульок жовтого кольору, кілька червоного й кілька синього. Відомо, що ймовірність витягнути з коробки навмання кульку червоного кольору дорівнює 0,5, а синього – 0,1. Скільки в коробці кульок червоного кольоруі скільки синього?

варіанти відповідей

червоних 20, синіх 10

червоних 20, синіх 4

червоних 10, синіх 2

Запитання 23

Середній зріст 10 баскетболістів - 192 см, а середній зріст дев'яти з них - 191 см. Який зріст десятого баскетболіста?


варіанти відповідей

195

201

200

210

Запитання 24

Таблиця в якій подані числа,що показують як часто трапляються у вибірці ті чи інші її значення називається

варіанти відповідей

амплітудною таблицею

періодичною таблицею

частотною таблицею

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест