Екзотермічні та ендотермічні реакції

Додано: 18 січня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 8 разів
26 запитань
Запитання 1

Реакція горіння вугілля – це ендотермічна реакція?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 2

Тепловий ефект реакції – це маса продукту реакції, що утворилася під час горіння речовини?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Тепловий ефект реакції вимірюється в паскалях (Па), або кілопаскалях(кПа)?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

Тепловий ефект реакції позначається буквою Q або ∆Н?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 5

В ендотермічних реакціях внутрішня  енергія речовин зростає?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 6

Тепловий ефект реакції – це кількість теплоти, що виділяється, або поглинається під час реакції?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 7

Тепловий ефект реакції вимірюється в Дж або кДж?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Хімічні рівняння, в яких зазначаються ступені окиснення елементів, називаються термохімічними?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 9

Теплота, що виділяєьтся або поглинається в процесі хімічної реакції, має назву:


варіанти відповідей

ступінь дисоціації

тепловий ефект

внутрішня енергія

контстанта рівноваги

Запитання 10

Реакція, у результаті якої виділяється теплова енергія, називається:


варіанти відповідей

екзотермічною

йонною

ендотермічною

каталітичною

Запитання 11

Скільки тепла виділиться в результаті спалювання 18г вугілля

С + О2 → СО+410 кДж

варіанти відповідей

205 кДж

810 кДж

615 кДж

1230 кДж

Запитання 12

Реакція, у результаті якої поглинається теплова енергія, називається:

варіанти відповідей

екзотермічною

йонною

ендотермічною

каталітичною

Запитання 13

Виходячи з термохімічного рівняння СН42→СО2 +2Н2О; ΔН= -802кДж

визначити, яка кількість теплоти виділяється при згоранні 5,6л метану (н.у.).

варіанти відповідей

401 кДж

100,25 кДж

200,5 кДж

300,7 кДж

Запитання 14

Екзотермічною є реакція:


варіанти відповідей

СН42→СО22О, ΔН=-891 кДж

СаСО3→ СаО+ СО2, ΔН=+178 кДж

S+Fe→ FeS, ΔН=-95 кДж

Н22→ 2НІ, ΔН=+51,88 кДж

Запитання 15

Виберіть одиниці виміру теплового ефекту хімічної реакції:


варіанти відповідей

°С

МДж

кДж

кг

Запитання 16

Термохімічне рівняння реакції розкладу води таке:

2H2O (г) = 2H2 (г) + O2 (г), ΔΗ = 484 кДж.

Скільки теплоти треба витратити для розкладання 144 г газоподібної води

варіанти відповідей

242 кДж.

726 кДж.

1936 кДж.

1740 кДж.

Запитання 17

Термохімічне рівняння реакції утворення алюміній хлориду:

2Al (тв) + 3Cl(г) = 2AlCl3 (тв), ΔΗ =-704,2 кДж.

Визначте об'єм (н. у.) хлору, що вступив у реакцію, якщо виділилося 176 кДж теплоти.

варіанти відповідей

22,4 л

16,8 л

336,8 л

44,8 л

Запитання 18

Ендотермічні реакції:

варіанти відповідей

Н2 + СІ2 = 2НСІ; ΔН = -184,6 кДж;


(СuОН)2СO3 = 2СuО + СO2↑ + Н2O; ΔН > 0;


СаСO3(т) = СаО(т) + СO2(г); ΔН = 279 кДж ;


2СО + O2 = 2СO2; ΔН = -566,02 кДж.

Запитання 19

Реакція, у результаті якої поглинається теплова енергія, називається:

варіанти відповідей

екзотермічною

йонною

ендотермічною

каталітичною

Запитання 20

Скільки тепла виділиться в результаті спалювання 18г вугілля

С + О2 → СО+410 кДж

варіанти відповідей

205 кДж

810 кДж

615 кДж

1230 кДж

Запитання 21

Екзотермічною є реакція:


варіанти відповідей

СН42→СО22О, ΔН=-891 кДж

СаСО3→ СаО+ СО2, ΔН=+178 кДж

S+Fe→ FeS, ΔН=-95 кДж

Н22→ 2НІ, ΔН=+51,88 кДж

Запитання 22

Ендотермічні реакції:

варіанти відповідей

Н2 + СІ2 = 2НСІ; ΔН = -184,6 кДж;


(СuОН)2СO3 = 2СuО + СO2↑ + Н2O; ΔН > 0;


СаСO3(т) = СаО(т) + СO2(г); ΔН = 279 кДж ;


2СО + O2 = 2СO2; ΔН = -566,02 кДж.

Запитання 23

Реакції, які відбуваються з виділенням тепла називають:

варіанти відповідей

екзотермічними

ендотермічними

розкладу

обміну

Запитання 24

Оберіть реакції, які належить до ендотермічних

варіанти відповідей

S + O2 = SO2 Q>0

CaCO3 = CaO + CO2 Q< 0

С + О2 = СО2 ΔН+ 393 кДж/моль

N2 + O2 = 2 NO ΔН– 180,5 кДж/моль

Запитання 25

Оберіть рівняння, які належать до екзотермічних

варіанти відповідей

СaO + H2O = Ca(OH)2 Q >0

СН4 +202 = С02+ 2Н20 Q >0

2O3 + 2Аl = 2Fе + Аl2O3; ΔН< O

N2 + O2 = 2 NO ΔН> O

Запитання 26

Укажіть тепловий ефект реакції,якщо відомо, що при згорянні магнію масою 12 г виділилася кількість теплоти 307,2 кДж.

Mg + O2 = MgO

варіанти відповідей

614,4 кДж.

1228,8 кДж.

153,6 кДж.

124 кДж.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест