Самостійна робота "Рівномірний рух. Графіки рівномірного руху" Варіант 2

11 запитань
Запитання 1

Автобус за 10 хв пройшов 6000 м. З якою швидкістю він рухався?

варіанти відповідей

12,5 м/с

1 м/с

10 м/с

100 м/с

Запитання 2

Яка швидкість більша: 90 км/год чи 25 м/с?

варіанти відповідей

90 км/год =25 м/с

 90 км/год < 25 м/с

90 км/год >25 м/с

 90 км/год ≥ 25 м/с

Запитання 3

Яким приладом вимірюють швидкість автомобіля?

варіанти відповідей

рулеткою

секундоміром

термометром

спідометром

Запитання 4

Рух, у ході якого за будь-які рівні інтервали часу тіло долає однаковий шлях, називають

варіанти відповідей

криволінійним

прямолінійним

нерівномірним

рівномірним

Запитання 5

Знайдіть час руху хлопчика, якщо він пройшов 60 м зі швидкістю 1,5 м/с. 

варіанти відповідей

40 с

20 с

15 с

30 с

Запитання 6

Фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії - це

варіанти відповідей

швидкість

переміщення

шлях

площа

Запитання 7

Подайте швидкість руху 10,8 км/год в метрах за секунду.

варіанти відповідей

54 м/с

3 м/с

30 м/с

18 м/с

Запитання 8

Встановіть час руху пішохода, якщо він пройшов 90 м зі швидкістю 4,5 м/с?

варіанти відповідей

20 с

22,5 с

18 с

112,5 с

Запитання 9

За графіком руху велосипедиста (див. рисунок) визначте швидкість руху велосипедиста, за 2,5 год.

варіанти відповідей

10 км/год

15 км/год

20 км/год

30 км/год

40 км/год

50 км/год

Запитання 10

Який із наведених виразів використовують для обчислення часу, протягом якого рівномірно рухалося тіло?

варіанти відповідей
Запитання 11

Одиницею швидкості в СІ є: 

варіанти відповідей

см/с

км/год

м/год

м/с

км/с

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест