Самостійна робота з теми «Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників» 1 варіант

Додано: 6 вересня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 1407 разів
7 запитань
Запитання 1

Провідник знаходиться в електричному полі. Як рухаються в ньому вільні електричні заряди? 

варіанти відповідей

а) Здійснюють коливальний рух                   


 б) Рухаються хаотично


в) Рухаються упорядковано                         

г) Залишаються нерухомими

Запитання 2

Математичний вираз, що є формулою електричної напруги на ділянці кола.


варіанти відповідей

а) U/R         

 б) A/q       

в) ρ l/S   

 г) q/t

Запитання 3

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі паралельного з’єднання  провідників. 

варіанти відповідей

а) q=q1=q2=...=qnб) I=I1=I2=...=Inв) U=U1+U2+...+Un
г) 1/R=1/R1 +1/R2 +...+1/Rn 

Запитання 4

Визначте напругу на кінцях провідника, опір якого 25 Ом, якщо сила струму в провіднику 2 А. 

варіанти відповідей

5 В

50 В

500 В

0,5 В

Запитання 5

Ділянка кола складається з трьох провідників, опори яких становлять 4 Ом, 5 Ом і 6 Ом. їх з’єднали послідовно. Знайдіть загальний опір ділянки.

варіанти відповідей

150 Ом

1,5 Ом

15 Ом

0,15 Ом

Запитання 6

У скільки разів відрізняються опори двох провідників, виготовлених з одного матеріалу, якщо перший довший від другого в три рази, а діаметр другого менший за діаметр першого в два рази. 

варіанти відповідей

3/4

1/2

5/6

Запитання 7

Всі резистори, з яких складається ділянка електричного кола, мають однаковий опір 2 Ом. Напруга, підведена до ділянки, становить 36 В. Знайдіть загальний опір ділянки, напругу й силу струму в кожному з резисторів. 

варіанти відповідей

R =10/3 Ом; U1=21,6 В; U2=U3=7,2 В;

U4=14,4 В; I1=10,8 А; I2=I3=3,6 А; I4=7,2 А

R=10/3 Ом; U_1=2,16 В; U2=U3=72 В;

U4=14,4 В; I1=10,8 А; I2=I3=3,6 А; I4=7,2 А


R=10/3 Ом; U1=21,6 В; U2=U3=7,2 В;

U4=14,4 В; I1=10,8 А; I2=I3=36 А; I4=72 А


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест