Самостійна робота з теми «Сучасна модель атома. Ізотопи. Радіоактивність»

Додано: 24 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 234 рази
20 запитань
Запитання 1

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома в центрі атома знаходиться...

варіанти відповідей

Негативно заряджене ядро

Позитивно заряджене ядро

Електрон

Запитання 2

Атом...

варіанти відповідей

Заряджений позитивно

Заряджений негативно

Електрично нейтральний

Запитання 3

Ядро атома складається ...

варіанти відповідей

Протонів і нейтронів (тобто нуклонів)

α-частинок і нейтронів

Протонів і електронів

Запитання 4

Число протонів в ядрі називається...

варіанти відповідей

Масовим числом і позначається буквою А

Зарядовим числом і позначається буквою N

Зарядовим числом і позначається буквою Z

Запитання 5

Явище радіоактивності відкрито...

варіанти відповідей

Антуаном Анрі Беккерелем


Ернестом Резерфордом

Джозефом Джоном Томсоном

П'єром та Марією Кюрі

Запитання 6

Радіоактивністю називають здатність до мимовільного випромінювання...

варіанти відповідей

Атомів всіх хімічних елементів

Атомів деяких хімічних елементів

Молекул деяких речовин

Запитання 7

β-випромінювання – це...

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

Потік ядер атомів Гелію 

Потік швидких електронів 

Запитання 8

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрі атому Торію... 

варіанти відповідей

p = 90; n = 142

p = 142; n = 90

p = 90; n = 232

p = 230; n = 90

Запитання 9

Які з чотирьох ядер атомів хімічних елементів є ізотопами:

варіанти відповідей
Запитання 10

Ядро якого елемента утворилося з ядра ізотопу цезію після випускання β- частинки?

варіанти відповідей
Запитання 11

Ядерну (планетарну) модель атома запропонував...

варіанти відповідей

Джозеф Джон Томсон

Ернест Резерфорд

Антуан Анрі Беккерель

Запитання 12

Відповідно до ядерної (планетарної) моделі атома навколо ядра атома рухаються...

варіанти відповідей

Електрони, маса яких значно менша за масу ядра

Електрони, маса яких значно більша за масу ядра

Протони, маса яких приблизно рівна масі ядра

Запитання 13

Заряд ядра атома...

варіанти відповідей

Більший за модуль сумарного заряду електронів

Менший від модуля сумарного заряду електронів

Дорівнює модулю сумарного заряду електронів

Запитання 14

Число протонів, нейтронів і їх загальне число пов'язані співвідношенням:

варіанти відповідей

N = A + Z

N = A – Z

N = Z –A

А = Z – N

Запитання 15

Ядра атомів ізотопів містять однакову кількість...

варіанти відповідей

Нейтронів, але різне число протонів

Протонів і нейтронів

Протонів, але різне число нейтронів

Запитання 16

α-випромінювання – це...

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

Потік ядер атомів Гелію 

Потік швидких електронів 

Запитання 17

γ-випромінювання – це...

варіанти відповідей

Потік швидких електронів 

Електромагнітні хвилі надзвичайно високої частоти

Потік ядер атомів Гелію 

Запитання 18

Скільки протонів і скільки нейтронів міститься в ядрах атомів Нептунію? 

варіанти відповідей

p = 93; n = 144

p = 144; n = 93

p = 93; n = 237

p = 237; n = 93

Запитання 19

Загальна кількість нуклонів в ядрі називається...

варіанти відповідей

Масовим числом, позначається буквою А

Масовим числом, позначається буквою N

Зарядовим числом, позначається буквою Z

Запитання 20

Ядро Торію випустило α-частинку. В ядро ​​якого елемента перетворилося ядро ​​Торію?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест