Самостійна робота з теми "Табличний процесор" (Електронні таблиці Excel)

Додано: 14 березня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 29 разів
12 запитань
Запитання 1

Найменшим елементом електронної таблиці є:

варіанти відповідей


Комірка


Діапазон


Лист

Книга

Запитання 2

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Подання числової інформації в графічному вигляді


Автоматизація обчислень


Введення текстової інформації


Створення рисунків

Запитання 3

Програма для створення та опрацювання електронних таблиць:

варіанти відповідей

Редактор презентацій Power Point

Табличний процесор Excel

Текстовий редактор Word

Графічний редактор Paint

Запитання 4

Документ, створений в табличному процесорі називають:

варіанти відповідей

Рядком

Коміркою

Листом

Книгою

Запитання 5

Яким чином позначаються рядки і стовпці електронної таблиці?

варіанти відповідей


Рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.

Рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами

Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;


Стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами

Запитання 6

Які адреси записані правильно

варіанти відповідей

А7

АВ45

54ВВ

Запитання 7

Адреса комірки буде, якщо номер рядка 24, а номер стовпця Н

варіанти відповідей

Н24

 24Н


2Н4

Н2.4

Запитання 8

Редагування електронної таблиці - це...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

деяка сукупність клітинок аркуша електронної таблиці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

Запитання 9

Форматування електронної таблиці це -...

варіанти відповідей

внесення змін до вмісту та структури таблиці

визначає тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці

зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок

Запитання 10

Вкажіть ім'я комірки, що знаходиться на перетині стовпчика Т і рядка 26

варіанти відповідей

 Т26

26Т

 Т-26

Т36

Запитання 11

Запустити табличний процесор Excel можна за допомогою значка

варіанти відповідей
Запитання 12

Вкажіть розширення файлів, у яких за замовчуванням зберігаються електронні таблиці створені засобами MS Excel 2007, MS Excel 2010... ?

варіанти відповідей

xml

pdf

xlsx

docx

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест