Самостійна робота з теми "Теплота згоряння палива"

Додано: 3 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Чи однакову кількість дров, торфу, кам’яного вугілля потрібно спалювати, щоб нагріти повітря в кімнаті до однакової температури? (питома теплота згоряння дров – 10 МДж/кг , торфу – 15 МДж/кг, кам’яного вугілля – 27 МДж/кг)

варіанти відповідей

потрібно спалити однакову кількість будь-якого палива

торфу потрібно спалити менше

дров потрібно спалити менше

кам’яного вугілля потрібно спалити найменше

Запитання 2

Теплота згоряння палива визначається за формулою 

варіанти відповідей

Q = c∙m∙Δt

Q = r∙m

Q = q∙m

q = Q/m

Запитання 3

Укажіть одиницю питомої теплоти згоряння палива

варіанти відповідей

Дж/(кг∙°С) 

Дж∙кг

Дж/°С

Дж/кг

Запитання 4

Укажіть основну умову, за якої не відбувається процес горіння

варіанти відповідей

відсутність вуглекислого газу

відсутність кисню

неповне згоряння

високий атмосферний тиск

Запитання 5

Щоб отримати кількість теплоти 21 МДж, потрібно спалити…

 (питома теплота згоряння дизельного палива 42 МДж/кг)

варіанти відповідей

0,3 кг дизельного палива

0,5 кг дизельного палива

2,0 кг дизельного палива

3,3 кг дизельного палива

Запитання 6

Тепловий двигун – це машина,у якій

варіанти відповідей

потенціальна енергія палива перетворюється на внутрішню енергію

внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється на його кінетичну енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

Запитання 7

Теплові двигуни НЕ застосовують

варіанти відповідей

в автомобілі

у космічному кораблі

у моторному човні

у трамваї

Запитання 8

Що відбувається з енергією при розпаді молекул?

варіанти відповідей

виділяється

поглинається

не виділяється і не поглинається

накопичується

Запитання 9

Вираз "питома теплота згоряння антрациту q = 30∙10⁶ Дж/кг" означає, що

варіанти відповідей

при повному згорянні 30 кг антрациту виділилося 10⁶ Дж енергії

при повному згорянні 1 кг антрациту виділилося 30∙10⁶ Дж енергії

при повному згорянні 30 м3 антрациту виділилося 10⁶ Дж енергії

при повному згорянні 1 м3 антрациту виділилося 30∙10⁶ Дж енергії

Запитання 10

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

питома теплоємність палива

кількість теплоти від повного згоряння палива

питома теплота згоряння палива

Запитання 11

Яку частину теплоти від згоряння палива вдається передати до тіла, що нагрівають? 

варіанти відповідей

передається все тепло, яке виділяється під час згоряння палива 

передається лише частина кількості теплоти, що виділяється під час згоряння палива

передається частина кількості теплоти, бо під час згоряння палива завжди є втрати теплоти

Запитання 12

Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті, побуті

варіанти відповідей

атомна енергія

сонячна енергія

внутрішня енергія палива

термоядерна енергія

альтернативні джерела енергії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест