12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Що ти знаєш про розчини?

Додано: 30 вересня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 189 разів
16 запитань
Запитання 1

 Укажіть речовину, яка практично нерозчинна у воді:

 

варіанти відповідей

калій бромід

барій сульфат

кальцій гідроксид

кальцій хлорид

Запитання 2

Виберіть правильне закінчення твердження – «Аніони – це . . .»:

 

варіанти відповідей

йони з зарядом «–»

атоми з зарядом «0»

йони з зарядом «+»

Запитання 3

 Укажіть речовину, що розчиняється у воді:

 

варіанти відповідей

Cu(OH)2

Fe(NO3)3

AgBr

Zn(OH)2

Запитання 4

 Укажіть оксид, який розчиняється у воді:

варіанти відповідей

SiO2

Na2O

Al2O3

FeO

Запитання 5

 Укажіть правильне закінчення твердження – «Масова частка речовини в розчині – це . . .»:

варіанти відповідей

добуток маси розчиненої речовини на масу розчинника

відношення маси розчинника до маси розчину

відношення маси розчиненої речовини до маси розчину

Запитання 6

 Обчисліть об’єм гідроген сульфіду (н.у.), який необхідно розчинити у воді для одержання розчину масою 500 г з масовою часткою розчиненої речовини 1,7 %.

варіанти відповідей

5.6 л

11.2 л

22.4 л

0.25 л

Запитання 7

У воді масою 140 г розчинили сіль масою 60 г.  Укажіть масову частку солі в розчині:

варіанти відповідей

30%

3%

43%

4.3%

Запитання 8

Позначте, в який колір забарвлюється лакмус у розчинах кислот:

варіанти відповідей

 малиновий;

жовтий;

червоний;

синій;

Запитання 9

Позначте речовину, що є кристалогідратом:

варіанти відповідей

гіпс

крохмаль;

крейда;

 негашене вапно;

Запитання 10

Позначте, як змінюється величина розчинності речовин при їх подрібненні:

варіанти відповідей

зменшується;

збільшується;

не змінюється

Запитання 11

Укажіть правильне закінчення речення: «Для того щоб ненасичений водний розчин солі зробити насиченим, необхідно…»:

варіанти відповідей

додати солі

додати води

 додати солі й води

випарувати воду

Запитання 12

Як змінюється розчинність газів при підвищенні температури?

варіанти відповідей

збільшується

не змінюється

зменшується

Запитання 13

Яку масу ( г) аргентум нітрату треба взяти, щоб приготувати 10 г 2%-го розчину (очні краплі)?

варіанти відповідей

0.2 г

0.02 г

2 г

8 г

Запитання 14

    Виберіть, у яких випадках утворяться істинні розчини, якщо речовини добре перемішати у воді:

варіанти відповідей

Глина;       

   Олія;     

  Цукор.

Спирт;    

Запитання 15

Розчин, в якому певна речовина за даних умов ще може розчинитися,називається:

варіанти відповідей

Насичений

Ненасичений;

Концентрований; 

Розведений

Запитання 16

Суміш глини з водою - це

варіанти відповідей

Суспензія    

Емульсія  

Істинний розчин     

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест