Селекція. Методи селекції

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
12 запитань
Запитання 1

Головне завдання селекції: 

варіанти відповідей

дослідження закономірностей успадкування ознак

вивчення будови і життєдіяльності культурних рослин та домашніх тварин

вивчення взаємозв'язку організмів та середовища їх життя

виведення нових і поліпшення вже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів

Запитання 2

Назвіть основні методи селекції

варіанти відповідей

природний добір і гібридизація

штучний добір і гібридизація

гібридизація

добір

Запитання 3

При штучному доборі людина обтрає особин, що мають властивості кориснідля


варіанти відповідей

людини

особини

популяції

виду

Запитання 4

Наука, що є теоретичною базою для розвитку селекції

варіанти відповідей

цитологія

ембріологія

генетика

біологія

Запитання 5

Сорт, порода, штам є

варіанти відповідей

новими видами

природніми популяціями організмів

штучними популяціями організмів

змішаними популяціями організмів

Запитання 6

Для створеної в ході селекції групи тварин використовується термін 

варіанти відповідей

штам

порода


сорт

популяція

Запитання 7

метод селекції, що полягає в отриманні організмів з потрібними властивостями за допомогою систем схрещування 


варіанти відповідей

селекція

добір

гібридизація

класифікація

Запитання 8

Гетерозис спостерігається при 

варіанти відповідей

внутрішньовидовій гібридизації

спорідненому схрещуванні

неспорідненому схрещуванні

міжвидовому схрещуванні

Запитання 9

Гетерозис проявляється в гібридів покоління 


варіанти відповідей

першого

другого


трєтього

завжди

Запитання 10

Безплідні гібриди отримують при використанні

варіанти відповідей

внутрішньовидової гібридизації

спорідненої гібридизації

неспорідненої гібридизації

міжвидової гібридизації

Запитання 11

Відбір, за якого людина цілеспрямовано підходить до створення нової породи або сорту, ставлячи перед собою певні завдання

варіанти відповідей

свідомий добір

несвідомий добір

індивідуальний добір

масовий добір

Запитання 12

Грейпфрут є гібридом

варіанти відповідей

пшениці і жита

смородини і агруса

помело і мандарина

помело і апельсина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест