Селекція.Одомашнення рослин і тварин

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 64 рази
12 запитань
Запитання 1

Селекція - це наука про:

варіанти відповідей

спадковість і мінливість організмів

  


  створення порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів

 


 утворення видів

  


  механізми підтримання гомеостазу

Запитання 2

Південно-азійський тропічний (індійський) центр походження культурних рослин є батьківщиною:

варіанти відповідей

 сої, проса, бавовника

 оливок, моркви

рису, огірок, цитрусових, цукрової тростини

 винограду, редьки

Запитання 3

Південно-західноазійський центр походження культурних рослин є батьківщиною:


варіанти відповідей

винограду, сочевиці, мякої пшениці та гороху

 вівса, жита та ячменю

бавовника, какао, соняшника

тютюну, квасолі, гарбузів

Запитання 4

Середземноморський центр походження культурних рослин є батьківщиною:


варіанти відповідей

винограду, сочевиці, мякої пшениці та гороху

вівса, капуста, буряк, кріп, морква, олива

 бавовника, какао, соняшника

тютюну, квасолі, гарбузів

Запитання 5

Генетично близькі між собою види та роди характеризуються подібними рядами у спадковій мінливості з таою закономірністю, що, знаючи ряд форм у межах одного виду, можна передбачити існування паралельних форм в інших видах чи родах. Цей закон називають:

варіанти відповідей

законом гомологічних рядів М. Вавилова

  


  третім законом Г. Менделя (незалежного успадкування ознак) біогенетичним законом Геккеля-Мюллера

 


  законом популяційної генетики Харді-Вайнберга

Запитання 6

Основні методи селекції:


варіанти відповідей

природній добір

 гібридизація

штучний добір

модифікаційна мінливість

 експериментальний мутагенез

 масовий добір

Запитання 7

Для чого потрібні методи селекції рослин?

варіанти відповідей

 Покращення видового різноманіття.

Створення принципово нових видів. Виведення нових культурних сортів та покращення існуючих  Відновлення генофонду диких рослин

Запитання 8

Гібридизація - це метод

варіанти відповідей

 відбору й збереження особин з певними, цінними для людини ознаками і сприяння їхньому розмноженню

 одержання нащадків внаслідок поєднання генетичного матеріалу різних клітин або організмів

 штучного одержання мутацій, зумовлений спрямованою дією різних мутагенів

отримання організмів зі збільшеною кількістю хромосом, що кратна гаплоїдному набору

Запитання 9

Гібридизація організмів, які не мають тісних родинних зв'язків і зазвичай сприяє підвищенню гетерозиготності нащадків:

варіанти відповідей

 гетерозис

 

 

  поліплоїдія


  імбридинг аутбридинг

  

Запитання 10

Гібридизація організмів, які мають безпосередніх спільних предків, яка сприяє підвищенню гомозиготності нащадків


варіанти відповідей

 інбридинг

аутбридинг гетерозис

 поліплоїді

Запитання 11

Одомашнення собаки відбулося

варіанти відповідей

близько 10 тисяч років тому

приблизно за 30 тисяч років до н.е.

одночасно з одомашненням кішки

одночасне з одомашненням коня

Запитання 12

Диким предком корови є:

варіанти відповідей

тур

тарпан

бізон

зубр

кінь Прижевальського

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест