11 клас. тема: Селекція та біотехнології.

Тест створенийз з метою оцінення знань учнів з теми.

Додано: 16 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 1067 разів
16 запитань
Запитання 1

Наука про теоретичні основи і методи створення та поліпшення існуючих сортів рослин, порід тварин - це

варіанти відповідей

генетика

селекція

мікробіологія

біотехнологія

Запитання 2

Процес одержання гібридів, який грунтується на об′єднанні генетичного матеріалу організмів, називається:

варіанти відповідей

мутація

модифікація

гібридизація

кон′югація

Запитання 3

Комплекс заходів, спрямованих на перевірку відповідностей якостей тих чи інших порід або сортів до умов певної природної зони - це:

варіанти відповідей

районування

штучний добір

щеплення

гібридизація

Запитання 4

Наука, що являє собою сукупність промислових методів, у яких використовуються живі організми або біологічні процеси - це:

варіанти відповідей

мікробіологія

селекція

біотехнологія

генетика

Запитання 5

Особливий спосіб штучного об′єднання частин різних рослин називається:

варіанти відповідей

селекція

штучний добір

гібридизація

щеплення

Запитання 6

Метод визначення якостей плідника за якостями їх нащадків застосовується у селекції:

варіанти відповідей

мікроорганізмів

рослин

тварин

грибів

Запитання 7

Вирощування клітин на поживних середовищах та клонування організмів здійснює:

варіанти відповідей

генетика

цитологія

клітинна інженерія

генна інженерія

Запитання 8

Синтез генів поза організмом, видалення з клітини і перебудову окремих генів здійснює:

варіанти відповідей

клітинна інженерія

генна інженерія

генетика

моделювання

Запитання 9

При якому видові гібридизації спостерігається явище гетерозису?

варіанти відповідей

інбридинг

аутбридинг

міжвидова

Запитання 10

При якому видові схрещування спостерігається явище стерильності гібридів?

варіанти відповідей

інбридинг

аутбридинг

віддалена гібридизація

Запитання 11

З перерахованих ознак виберіть ті, що охарактеризовують тварин як об′єкт селекції.

варіанти відповідей

вегетативне розмноження

нечисленність потомства

тільки статеве розмноження

поширене явище поліплоїдії

значна тривалість життя

значна селекційна цінність кожного об′єкта

Запитання 12

В чому виявляється явище гетерозису?

варіанти відповідей

збільшення продуктивності гібрида F1

збільшення плодючості гібрида

добування нової породи або сорту

згасання гібридної сили в F2, F3...

Запитання 13

Як впливає на отримане потомство споріднена гібридизація?

варіанти відповідей

отримується чиста лінія

посилюється гомозиготність

можуть проявлятися у фенотипі рецесивні ознаки, що може призвести до виродження

посилюється гетерозиготність

спостерігається явище гібридної сили

рецесивні ознаки переходять у гетерозиготний стан та не проявлятимуться у фенотипі

Запитання 14

Одним із методів клітинної інженерії є соматична гібридизація. Оберіть ознаки, які охарактеризовують даний біотехнологічний метод.

варіанти відповідей

в якості векторів, що переносять гени використовуються бактерії

відбувається злиття соматичних клітин різних організмів

результатом є отримання хімерних організмів

результатом є отримання трансгенних організмів (ГМО)

Запитання 15

З перерахованих виберіть ознаки рослин як об′єкта селекції.

варіанти відповідей

роздільностатевість

велике число нащадків

вегетативне розмноження

невимогливі до умов середовища

поширене явище поліплоїдії

значна селекційна цінність кожного об′єкта

Запитання 16

Який метод досліджень не використовується в генетиці людини?

варіанти відповідей

близнюковий

генеалогічний

гібридологічний

цитогенетичний

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест