Підсумкова контрольна робота І семестр (сімейна освіта)

Додано: 17 грудня 2023
Предмет: Біологія, 10 клас
30 запитань
Запитання 1

Назвіть біологічні системи, які перебувають на неклітинному рівні організації: 

варіанти відповідей

кишкова паличка

 амеба протей

археї

 віруси

Запитання 2

На рисунку зображено три біологічних об`єкти, позначені цифрами. Проаналізуйте твердження щодо їхніх фрівнів організації та назвіть вірні.

І. об`єкти 1 та 2 перебувають на різних рівнях організації

ІІ. об`єкт 2 порвняно з об`єктом 3 перебуває на вищому рівні організації.

варіанти відповідей


  правильне лише ІІ

 

 обидва правильні

немає правильних

 

Запитання 3

Проаналізуйте рисунок. Укажіть всі правильні твердження стосовно рівнів організації зображених об`єктів:

І. об`єкти 1 та 2 знаходяться на одному рівні організації живої природи;

ІІ. об`єкт 3 займає нижчий рівень організації порівняно з об`єктами 1 та 2;

ІІІ. об`єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях організації живого.

варіанти відповідей

правильні І та ІІІ

 правильні І та ІІ

 правильні ІІ та ІІІ

 правильні І, ІІ та ІІІ

Запитання 4

К. Воуз в 1985 році, за молекулярно-філогенетичною системою живої природи, створив :

варіанти відповідей

     Г. Один домен

  А. Два домени 

 Б. Три домени

В. Чотири домени

Запитання 5

Домен Еукаріоти включає....

варіанти відповідей

 бактерії, гриби, рослини, тварини  

гриби, бактерії, віруси

 

  гриби, рослини, тварини

 

бактерії, віруси

Запитання 6

Чим еукаріоти відрізняються від прокаріотів... ?


варіанти відповідей

 їхні клітини містять рибосоми

 містять ядро

  їхні клітини мають зовнішню мембрану

  не містять рибосом

Запитання 7

Оберіть фундаментальні властивості живого (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

 Схильність до певних потреб

  Клітинна будова

 Здатність до самовідтворення

 Вміння розмовляти

 Вміння висловлювати своі бажання

Здатність до саморегулювання

Запитання 8

Найменшою таксономічною одиницею у тварин є ...

варіанти відповідей

тип

 клас

родина

  вид

Запитання 9

Критерій виду, де розглядається будова організму, тканин, органів, систем органів, називається

варіанти відповідей

цитологічний

фізіологічний

   екологічний

 морфологічний

Запитання 10

Назви таксонів одного рівня, за якими рослини й тварини різняться між собою, - це:

варіанти відповідей

тип-відділ 

 рід-вид

  порядок-ряд

порядок-тип

  

  царство-клас

 клас-порядок

Запитання 11

Вкажіть правильну послідовність таксонів у класифікації Зелених рослин:варіанти відповідей

Родина- Вид - Рід - Порядок - Клас - Відділ - Царство - Домен 

 Вид - Рід - Родина - Порядок - Клас - Відділ - Царство - Домен

   Рід - Вид - Родина - Клас - Порядок - Відділ - Царство - Домен

   Вид - Рід - Родина - Ряд - Клас - Тип - Царство - Домен

Запитання 12

У.Воуз запропонував систему біологічної класифікації, згідно якої всі організми поділив на такі домени

варіанти відповідей

 Археї 

Бактерії

Прокаріоти

 Екскавати

Еукаріоти

 Аморфеї

Запитання 13

Прикладом транспорту речовин через мембрану з витратою енергії є:

варіанти відповідей

Пасивний транспорт

 Натрій-калієвий насос

 Дифузія

 Піноцитоз

Запитання 14

Вода має полярну молекулу і цим визначається її функція:

варіанти відповідей

забезпечує життя у водоймах

запобігає перегріванню

 вода – розчинник

Запитання 15

Білкові сполуки, які прискорюють перебіг біохімічних процесів, - це:

варіанти відповідей

Ферменти

 Вітаміни

 Гормони

 Фітонциди

Запитання 16

Скільки міститься аденінових, гуанінових і цитозинових нуклеотидів (окремо) у фрагменті молекули ДНК, якщо в ньому виявлено 880 тимінових нуклеотидів, які складають 22% від загальної кількості нуклеотидів в цьому фрагменті молекули ДНК? 

варіанти відповідей

А = Т по 1120;  Г = Ц по 880

А = Т по 880;  Г = Ц по 1120

А = 1120; Т = 880; Г = 880; Ц =1120

Запитання 17

Скільки і яких вільних нуклеотидів буде потрібно для реплікації молекули ДНК, в якій гуанінових нуклеотидів 700, а аденінових - 400? 

варіанти відповідей

700 цитозинових і 400 тимінових

 700 тимінових і 400 цитозинових

 900 цитозінових і 300 тимінових

Запитання 18

Один з ланцюгів молекули ДНК має таку послідовність нуклеотидів: А-Г-А-Ц-Ц-А-Г-А-Т-А-Ц-Т Визначте: склад іншого ланцюга ДНК.

варіанти відповідей

Т-Ц-Т-Г-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-А

Т-Ц-Т-Г-Г-Т-Ц-Т-А-Т-Г-А

Т-А-Т-Г-Г-Т-Ц-Г-А-Т-Г-А

Запитання 19

Структурні ділянки генів, що не кодують інформацію про білок називаються:

варіанти відповідей

 екзони

  інтрони

  мутони

 рекони

Запитання 20

Як називається властивість генетичного коду кодувати одну амінокислоту декількома триплетами нуклеотидів?

варіанти відповідей

триплетністю 

  трансляцією

універсальністю

виродженістю

Запитання 21

Білкова молекула складається з 104 амінокислот. Скільки буде містити нуклеотидів відповідний фрагмент ДНК, що кодує даний білок?

варіанти відповідей

104 

  208

 312

 624

Запитання 22

Код є єдиним для всіх живих організмів – від бактерій   до людини. Яка це властивість генетичного коду:

варіанти відповідей

трипленість

 виродженість

 однозначність

уніівверсалльність

Запитання 23

Які організми називають автотрофами?

варіанти відповідей

синтезують органічні речовини з неорганічних

 використовують енергію готових органічних речовин

  мають змішаний тип живлення

  всі відповіді вірні

Запитання 24

Енергія, яка виділяється під час клітинного дихання запасається в молекулах .....

варіанти відповідей

Білка

АТФ

ДНК

РНК

Запитання 25

Під час повного розщеплення молекули глюкози утворюються .....

варіанти відповідей

вода

  кисень

  36 молекул АТФ

 2 молекули АТФ

38 молекул АТФ

молочна кислота

СО2

Запитання 26

Який етап клітинного дихання відображає рівняння..

С6 Н12 О6 + 2Н3 РО4+2АДФ →2 С3 Н6 О3 + 2АТФ +2Н2 О + 200кДж

варіанти відповідей

 підготовчий

  безкисневий

   кисневий

 фотосинтез

Запитання 27

У процесі дисиміляції утворилося 10 моль С3Н6О3. Скільки АТФ при цьому утворилось


варіанти відповідей

4  

  6

 8

10

Запитання 28

Інформативні ділянки структурних генів, що кодують інформацію про білок

варіанти відповідей

інтрони

  екзони

  мутони

  рекони

Запитання 29

Білок має вигляд МЕТІОНІН- ГЛІЦИН-ПРОЛІН-ТРЕОНІН-ВАЛІН

Яки послідовністі триплетів відповідають цій структурі білка?

варіанти відповідей

АУГ УГА УЦГ УГГ ААА

 АУГ ГГУ ЦУА АЦУ ГУЦ

 АУГ ЦЦЦ ГГГ АЦА ГУГ

 АУГ ГГГ ЦЦЦ АЦЦ ГУГ

Запитання 30

Як називається триплет нуклеотидів у іРНК, що не кодує жодної амінокислоти

варіанти відповідей

код

 антикодон

 стоп-кодон

 кодон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест