Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Семестрова контрольна робота (ІІ семестр)

Додано: 12 квітня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 1614 разів
24 запитання
Запитання 1

Ландшафт, утворений внаслідок діяльності людини:

варіанти відповідей

природний

антропогенний

міський

сільський

Запитання 2

Систему стеження і контролю за станом довкілля, який здійснюється з метою прогнозування подальших змін

варіанти відповідей

національною екологічною мережею

меліорацією

моніторингом

Запитання 3

Найвища та найвологіша з природних зон України

варіанти відповідей

мішаних лісів

широколистих лісів

лісостеп

степ

Запитання 4

Які типи грунтів найбільш поширені у лісостеповій природній зоні?

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

чорноземи

сірі лісові

каштанові

Запитання 5

Лісистість України складає близько …

варіанти відповідей

4%

24%

15%

34%

Запитання 6

Зелену книгу України створено з метою

варіанти відповідей

збереження рідкісних рослинних угруповань

збереження видів тварин

вивчення рідкісних видів рослин

поширення видів рослинності

Запитання 7

Максимальна глибина Азовського моря складає

варіанти відповідей

7,4 м

2245 м

15 м

110 м

Запитання 8

Природні комплекси, змінені господарською діяльністю людини, називаються

варіанти відповідей

порушеними

ландшафтними

природними

антропогенними

Запитання 9

Річкова сітка зони мішаних лісів України характеризується

варіанти відповідей

значною густотою

недостатньою густотою

достатньою густотою

слабким розвитком

Запитання 10

Серед несприятливих фізико-географічних явищ у Лісостепу найбільш поширені

варіанти відповідей

заболочування і водна акумуляція

водна ерозія і зсуви

посухи і суховії

снігові лавини

Запитання 11

За висотою Карпати належать до гір

варіанти відповідей

низьких

середньовисотних

високих

дуже високих

Запитання 12

Округлі копицеподібні верхівки Карпатських гір називаються

варіанти відповідей

полонини

яйли

пасма

могили.

Запитання 13

Серед несприятливих фізико-географічних явищ, поширених

у Карпатах, найбільшу небезпеку для людини становлять

варіанти відповідей

сильні вітри

катастрофічні повені й паводки

заболочування

сильні дощі

Запитання 14

Під широколистяними лісами Гірського Криму сформувалися

варіанти відповідей

гірські чорноземи

темно-сірі лісові ґрунти

бурі гірсько-лісові ґрунти

дерново-підзолисті ґрунти

Запитання 15

Які класи ландшафтів виділяють в Україні?

варіанти відповідей

рівнинні і гірські

мішанолісові і лісостепові

карпатські і кримські

степові і лісові

Запитання 16

Укажіть кліматичний пояс, у якому розташована більша частина Чорного моря

варіанти відповідей

помірний

тропічний

субекваторіальний

субтропічний

Запитання 17

Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до забруднення довкілля

варіанти відповідей

хімічного

радіоактивного

механічного

біологічного

Запитання 18

Форми рельєфу, які переважають у межах території України

варіанти відповідей

низовини — 70 % і

височини — 25 %

рівнини — 50 % і

височини — 50%

низовини — 50 % і

рівнини — 25 %

рівнини — 70 % і

височини — 25 %

Запитання 19

Чинник, який є головним у формуванні чорноземів у степовій зоні України

варіанти відповідей

панівні вітри

рівнинний рельєф

умови зволоження

господарська діяльність людини

Запитання 20

Який показник сучасної демографічної ситуації в Україні вищий за його середньосвітове значення?

варіанти відповідей

коефіцієнт народжуваності

коефіцієнт природного приросту

частка жінок у статевій структурі населення

частка дітей у віковій структурі населення

Запитання 21

Зазначте державу світу, у якій проживає найчисленніша українська діаспора

варіанти відповідей

США

Росія

Канада

Австралія

Запитання 22

Вкажіть назву процесу, пов’язаного з переїздом населення з великих міст до передмість

варіанти відповідей

урбанізація

субурбанізація

міграція

рурбанізація

Запитання 23

Укажіть назву ситуації, яка виникає за високої народжуваності і низької або середньої смертності

варіанти відповідей

природний рух населення

демографічна криза

демографічний вибух

демографічна політика

Запитання 24

Як називається процес виїзду людей за межі країни свого проживання на постійне проживання?

варіанти відповідей

еміграція

імміграція

рееміграція

урбанізація

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест