сенсорні системи

Додано: 5 квітня
Предмет: Біологія, 8 клас
Тест виконано: 42 рази
20 запитань
Запитання 1

Спеціальні клітини, які сприймають подразнення і перетворюють його в нервовий процес збудження....

варіанти відповідей

адекватний подразник

нейроглія

хондроцити

рецептори

Запитання 2

Відділ аналізатора що складається з доцентрових нервових волокон...

варіанти відповідей

Центральний

Провідниковий

Периферичний

Проміжний

Запитання 3

Складова вуха, в якій міститься вестибулярний апарат - це:

варіанти відповідей

Зовнішнє вухо

Внутрішнє вухо

Середнє вухо

Євстахієва труба

Всі перелічені варіанти

Запитання 4

Для яких із сенсорних систем властива наявність хеморецепторів?

варіанти відповідей

зорова

слухова

смакова

дотикова

нюхова

Запитання 5

Вкажіть орган, де найбільше міститься больових рецепторів.

варіанти відповідей

Шлунок

Шкіра

Серце

Печінка

Запитання 6

Вкажіть, в якій ділянці кори головного мозку розташований смаковий центр:

варіанти відповідей

лобовій

тім'яній

потиличній

скроневій

Запитання 7

Сенсорну систему нюху складають:

варіанти відповідей

нюхові рецептори, нюховий нерв, кіркові і підкіркові ценри спинного мозку

нюховий нерв, нюхові рецептори, кіркові і підкіркові ценри спинного мозку

нюхові рецептори, нюховий нерв, кіркові і підкіркові ценри головного мозку

нюхові рецептори, кіркові і підкіркові ценри головного, мозку нюховий нерв

Запитання 8

Нюхові рецептори знаходяться:

варіанти відповідей

біля кореня язика

у нюхових нервових закінченнях

в мязовій оболонці носової порожнини

в слизовій оболонці носової порожнини

Запитання 9

Вкажіть, як називається здатність рецепторів пристосовувати рівень своєї чутливості до інтенсивності дії подразника...

варіанти відповідей

Спеціалізація

Адаптація

Рефлекс

Інтенсифікація

Запитання 10

Завдяки якій сенсорній системі людина отримує 90% інформації?

варіанти відповідей

Зору

Смаку

Дотику

Слуху

Запитання 11

Де відбувається обробка звукової інформації?

варіанти відповідей

у зоні шкірно-м'язової чутливості

у слуховій зоні лобової частки кори півкуль

у слуховій зоні скроневої частки кори півкуль

у слуховій зоні потиличної частки кори півкуль

Запитання 12

Де відбувається перетворення впливів середовища у нервові імпульси?

варіанти відповідей

в рецепторах

в нервах

в чутливих зонах

лише у нейронах

Запитання 13

Виберіть вірну відповідність типів смакових відчуттів із ділянками язика, які є початковими ланками у їх формуванні.

гіркий......................А кінчик язика

2 кислий....................Б біля основи язика

3 солоний..................В краї язика ближче до основи

4 солодкий................Г краї язика ближче до верхівки

.................................Д нижня поверхня язика

варіанти відповідей

1А 2Б 3В 4Г 

1Г 2Б 3А 4Д

1Б 2В 3Г 4А

1Д 2В 3А 4Б

Запитання 14

Вестибулярний апарат складається з ...

варіанти відповідей

Трьох півколових каналів, завитки та овального вікна

Овального вікна і круглого мішечка, трьох півколових каналів

Трьох півколових каналів

Трьох півколових каналів, слухових кісточок

Запитання 15

Смакові цибулини розміщені на:

варіанти відповідей

внутрінішній поверхні губ

слизовій оболонці язика

піднебінні

внутрішній поверхні щік

Запитання 16

Позначте агрегатний стан речовини, у якому сприймається її смак:

варіанти відповідей

твердий

рідкий

газоподібний

 будь-який

Запитання 17

Спеціальні клітини, які сприймають подразнення і перетворюють його в нервовий процес збудження....

варіанти відповідей

адекватний подразник

нейроглія

хондроцити

рецептори

Запитання 18

Зорова сенсорна система складається з:

варіанти відповідей

фоторецепторів – зорового нерва – потиличної зони кори великого мозку

скроневої зони кори великого мозку – фоторецепторів – зорового нерва

фоторецепторів – зорового нерва – скроневої зони кори великого мозку

потиличної зони кори великого мозку – фоторецепторів – зорового нерва

Запитання 19

Які основні смакови здатна розрізняти людина?

варіанти відповідей

солодкий

 кислий

лужний

 гіркий

солоний 

 смачний

 гострий

Запитання 20

Рецептори нюху та смаку належать до:

варіанти відповідей

ноцицепторів

механорецепторів

хеморецепторів

 терморецепторів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест