29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Середня лінія трикутника, теорема Фалеса

Додано: 3 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть периметр трикутника, утвореного середніми лініями, якщо сторони даного трикутника дорівнюють 10 см, 7 см, 8см

варіанти відповідей

25 см

15 см

50 см

12,5 см

Запитання 2

Периметр трикутника дорівнює 80 см. Сторони трикутника, утвореного середніми лініями даного трикутника, відносяться як 4:9:7. Знайдіть сторони даного трикутника

варіанти відповідей

16 см, 36 см, 28 см

40 см, 90 см, 70 см

4 см, 9 см, 7 см

8 см, 18 см, 14 см

Запитання 3

Точка М і N- середини катетів АС і ВС прямокутного трикутника АВС. Знайдіть АВ, якщо МN=10 см.

варіанти відповідей

5 см

10 см

15 см

20 см

Запитання 4

На рисунку ОВ1 = В1В2 = В2В3 =5 см, В1А1 ∣∣ В2А2 ∣∣ В3А3. ОА1 = 8 см. Знайти довжину відрізка А2А3.

варіанти відповідей

10 см

5 см

16 см

8 см

4 см

Запитання 5

На рисунку LC∣∣MD∣∣FE∣∣BK, AL=LM=MF=FB=3см. Знайти СЕ, якщо АЕ=9см.

варіанти відповідей

3 см

6 см

9 см

12 см

Запитання 6

Виконайте завдання за готовим рисунком

варіанти відповідей

4 см

неможливо визначити

10 см

8 см

5 см

Запитання 7

Якщо на сторонах кута відкласти рівні відрізки та через їх кінці провести прямі, то якими будуть ці прямі?

варіанти відповідей

різні

перпендикулярні

паралельні

прямі будуть перетинатися

Запитання 8

На прямій взяті точки А, В, С, К і М так, що АВ = ВС = СК = КМ, і через ці точки проведені паралельні прямі, які перетинають іншу пряму відповідно в точках А₁, В₁, С₁, К₁ і М₁. Знайдіть довжину відрізка А₁К₁, якщо довжина відрізка A₁M₁ = 10 см.

варіанти відповідей

6 см

6,5 см

7 см

7,5 см

Визначити неможливо

Запитання 9

Паралельні прямі m,а, n перетинають сторони кута А. Використовуючи малюнок знайдіть довжину відрізка АК

варіанти відповідей

26 см

30 см

24 см

Запитання 10

На малюнку А1А= А2А3 и А1В| | А2В2 | | А3В3. Яка серед запропонованих рівностей вірна?

варіанти відповідей

А1А2 = В1В2

В1В2 = В2В3

В1В= В1В3

ОВ1 = В2В3.

Запитання 11

Якщо на одній стороні кута відкласти рівні відрізки та через їх кінці провести паралельні прямі, то які відрізки будут відкладені на другій стороні?

варіанти відповідей

різної довжини

рівні відрізкам першої сторони

рівні між собою

визначити неможливо

Запитання 12

Закінчіть речення так, щоб утворилося правильне твердження: "Периметр трикутника , утвореного середніми лініями трикутника АВС, дорівнює..."

варіанти відповідей

периметру трикутника АВС

подвоєному периметру трикутника АВС

половині периметра трикутника АВС

двом третинам трикутника АВС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест