Середня лінія трикутника.Трапеція. Вписані та центральні кути.

Додано: 30 листопада 2022
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 92 рази
15 запитань
Запитання 1

У рівнобічній трапеції кути при основі...

варіанти відповідей

в сумі дорівнюють 180⁰

різні

рівні

гострі

тупі

Запитання 2

Паралельні сторони трапеції називають....

варіанти відповідей

бічними сторонами

основами

середні лінії

Запитання 3

Вписаний кут дорівнює ....

варіанти відповідей

половині дуги,на яку він спирається

половині центрального кута

відповідній дугі,на яку він спирається

відповідному центральному куту

Запитання 4

Вписані кути,що спираються на одну і ту ж саму дугу...

варіанти відповідей

прямі

різні

рівні

гострі

тупі

Запитання 5

Якщо вписаний кут спирається на діаметр,то його градусна міра дорівнює....

варіанти відповідей

180 градусів

90 градусів

60 градусів

30 градусів

Запитання 6

Середня лінія трикутника...

варіанти відповідей

паралельна третій стороні і дорівнює її довжині

сполучає середини двох сторін

паралельна основам і дорівнює їх півсумі

паралельна третій стороні і дорівнює її половині

Запитання 7

Середньою лінією трапеції називають відрізок,що сполучає....

варіанти відповідей

середини її основ

середини її бічних сторін

протилежні вершини

Запитання 8

Яка градусна міра дуги,що є колом?

варіанти відповідей

360 градусів

180 градусів

290 градусів

неможливо визначити

Запитання 9

Центральним називають кут, якщо...

варіанти відповідей

його вершина належить колу, а сторони перетинають коло

одна із його сторін є діаметром даного кола

його вершина є центром кола, а сторони перетинають коло

його сторони містять центр кола

Запитання 10

На рисунку центральним є кут

варіанти відповідей

∠АВС

∠АОС

∠ВАO

∠ОВА

Запитання 11

На рисунку рівними є кути

варіанти відповідей

∠СBD і ∠ВDC

∠АDC і ∠BCD

∠CBD і ∠DAС

∠АCD і ∠ВDC

Запитання 12

Визнач градусну міру центрального кута, якщо градусна міра відповідного йому вписаного кута дорівнює 30°.

варіанти відповідей

30°

180°

90°

60°

Запитання 13

Основи трапеції дорівнюють 15 см і 17 см. Знайдіть середню лінію трапеції 

варіанти відповідей

15 см

16 см

32 см

2 см

Запитання 14

Середня лінія трапеції дорівнює 15 см, а одна з основ – 5 см. Знайдіть другу основу трапеції.


варіанти відповідей

10

25

20

15

Запитання 15

У рівнобічної трапеції один їз кутів дорівнює 1150. Знайдіть інші кути.

варіанти відповідей

1150, 650, 650

650, 1100, 700

1200, 600, 600

900, 900, 650

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест