Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 84 рази
11 запитань
Запитання 1

Поширення у просторі коливань електромагнітного поля називається...

варіанти відповідей

електромагнітним рухом

електромагнітною бурею

електромагнітною хвилею

електромагнітним середовищем

Запитання 2

Безперервна послідовність частот і довжин електромагнітних хвиль, що існують у природі - це...

варіанти відповідей

шкала абсолютних величин

шкала (спектр) електромагнітних хвиль

шкала термометричних величин

шкала Фаренгейта

Запитання 3

За способом випромінювання хвиль розрізняють:

варіанти відповідей

низькочастотне випромінювання і радіохвилі;

оптичний діапазон;

квантове випромінювання

гамма-випромінювання

рентгенівське випромінювання

Запитання 4

Оптичний діапазон містить електромагнітні хвилі:

варіанти відповідей

γ-випромінювання

видиме світло

ренгенівське випромінювання

ультрафіолетове випромінювання

інфрачервоне випромінювання

Запитання 5

Усі ці види випромінювань поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю, породжуються зарядженими частинками, що рухаються прискорено, їм властивий корпускулярно-хвильовий дуалізм - все це - ...

варіанти відповідей

різноманітне між усіма видами електромагнітного випромінювання

відмінність між усіма видами електромагнітного випромінювання

спільне між усіма видами електромагнітного випромінювання

протилежне між усіма видами електромагнітного випромінювання

Запитання 6

Із збільшенням частоти (зменшенням довжини) на перший план виходять... властивості випромінювання, а із зменшенням частоти - ...

варіанти відповідей

хвильові, квантові,

хвильові, фізичні

квантові, хімічні

квантові, хвильові

Запитання 7

В оптичному діапазоні і ..., і ... властивості електромагнітного випромінювання майже однакові

варіанти відповідей

квантові, хвильові

якісні, кількісні

квантові, хімічні

хімічні, хвильові

Запитання 8

Радіохвилі поділяють на:

варіанти відповідей

довгі

інфрадовгі

короткі

ультракороткі

середні

Запитання 9

Електромагнітні хвилі довжиною 0,6 м поширюються з частотою . . . .

варіанти відповідей

1,8*108 Гц

500 МГц

1800 МГц

500 кГц

Запитання 10

Електромагнітні хвилі, що поширюються з частотою 20 ТГц мають довжину хвилі . . . .

варіанти відповідей

6 дм

1,5 м

60 км

1,5 см

Запитання 11

. . . - електромагнітні хвилі довжиною від 100 км до 0,1 мм.

варіанти відповідей

Теплове випромінювання

Видиме світло

Радіохвилі

Ренгенівське випромінювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест