2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Сила Ампера. Сила Лоренца

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
8 запитань
Запитання 1

Сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом називають...

варіанти відповідей

силою струму

силою Ампера

силою Лоренца

Запитання 2

За якою формулою обчислюють силу Ампера?

варіанти відповідей

F=BIlsinα

  M=BISsinα

  F=mg

F=qBϑsinα

Запитання 3

Силу, з якою магнітне поле діє на рухому заряджену частинку, називається...

варіанти відповідей

Силою Лоренца

Силою струму

 Силою Ампера

Напругою

Запитання 4

Яке з наведених явищ пов'язане з дією магнітного поля Землі.

варіанти відповідей

блискавка

полярне сяйво

веселка

електризація

Запитання 5

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі. Як змінюється модуль швидкості електрона з часом?

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 6

Паралельно прямолінійному провідникові зі струмом І, у напрямі струму, летить електрон (е). Як спрямована сила Лоренца, що діє на е з боку магнітного поля струму?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Сила струму в провіднику завдовжки 1 м дорівнює 2 А. Визначте найменше значення сили Ампера, яка діє на провідник, за умов різних його положень в однорідному магнітному полі індукцією 20 мТл.

варіанти відповідей

4 Н

40 Н

0,04 Н

0,4 Н

Запитання 8

В однорідне магнітне поле індукцією 7 мТл електрон влітає зі швидкістю 3⋅106 м ⁄с перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля. Визначте силу, яка діє на електрон, і радіус його траєкторії.

варіанти відповідей

F=45⋅10-16H; R=2,44⋅10-3м


F=33,6⋅10-16H; R=2,44⋅10-3м

 F=33,6⋅10-10H; R=2,44⋅10-3м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест