Сила Ампера та сила Лоренца

Додано: 28 жовтня 2021
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 910 разів
12 запитань
Запитання 1

Силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, називають силою ..., її модуль визначають за формулою ..., напрямок — за правилом ... .

варіанти відповідей

Ампера ... =|q|Bv sin⁡α ... правої руки

Лоренца ... = ВIlsinα ... лівої руки

Ампера ... = ВIlsinα ... лівої руки

Лоренца ... =|q|Bv sin⁡α ... лівої руки

Запитання 2

Дія приладів магнітоелектричної та електродинамічної систем ґрунтується на ... рамки зі струмом в магнітному полі.

варіанти відповідей

поступальному русі

обертанні

повертанні

Запитання 3

Сила Лоренца завжди ... до швидкості руху частинки,тому вона ... роботу та ... кінетичну енергію частинки.

варіанти відповідей

перпендикулярна ... виконує ... не змінює

перпендикулярна ... не виконує ... не змінює

паралельна ... не виконує ... не змінює

паралельна ... виконує ... змінює

перпендикулярна ... виконує ... змінює

Запитання 4

Оберіть правильну відповідь.

Траєкторія руху зарядженої частинки в магнітному полі залежить від ...

варіанти відповідей

кута, під яким частинка влетіла в магніт- не поле та його однорідності.

однорідності магнітного поля

кута, під яким частинка влетіла в магніт- не поле та її заряду

заряду частинка та однорідності магніт - ного поля

Запитання 5

Укажіть напрямок дії сили Лоренца .

варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Вниз

Ліворуч

До нас

Від нас

Запитання 6

Визначте знак заряду частинки.

варіанти відповідей

Позитивний

Негативний

Неможна визначити

Запитання 7

Це формула визначення ... коли частинка влітає в магнітне поле перпенди кулярно до ліній магнітної індукції .

варіанти відповідей

періоду обертання

радіусу траєкторіїї

сили струму

сили Лоренца

Запитання 8

Момент сил Ампера, які діють на плоский замкнений контур, розташова- ний в однорідному магнітному полі визначається за формулою ... .

варіанти відповідей
Запитання 9

У якому напрямку відхилиться заряджена частинка, рухаючись у магнітно- му полі ?

варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Вниз

Ліворуч

Запитання 10

Наведіть приклади застосування сили Лоренца .

варіанти відповідей

Циклотрон

Амперметр

Електродинамічний гучномовець

Вольтметр

Мас-­спектрометр

Запитання 11

У циклотронах частинки прискорюються ... полем .

варіанти відповідей

магнітним

електричним

електромагнітним

Запитання 12

Визначте напрямок ліній індукції магнітного поля. 

варіанти відповідей

Праворуч

Вгору

Вниз

Ліворуч

До нас

Від нас

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест