Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил

Додано: 26 січня
Предмет: Фізика, 7 клас
11 запитань
Запитання 1

Яка з величин є векторною?

варіанти відповідей

маса

час

об'єм

сила

Запитання 2

Від чого залежить результат дії сили на тіло?

варіанти відповідей

від значення, напрямку і точки прикладання

від значення

від напрямку

від точки прикладання

Запитання 3

Виберіть одиницю вимірювання сили:

варіанти відповідей

кг

м

Н

м3

Запитання 4

Який прилад використовують для вимірювання сили?

варіанти відповідей

терези

динамометр

лінійка

мензурка

Запитання 5

Сила, яка здійснює на тіло саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називається...

варіанти відповідей

рівнодійна

сила тяжіння

сила пружності

сила тертя

Запитання 6

Рівнодійну силу позначають літерою...

варіанти відповідей

Н

F

R

Q

Запитання 7

Два собаки тягнуть кістку в різних напрямках, причому перший собака тягне

її із силою 40 Н. Яку силу прикладає другий собака, якщо кістка залишається нерухомою?

варіанти відповідей


80 Н


40 Н


20 Н


0 Н

Запитання 8

На тіло у протилежних напрямках діють дві сили F1 = 3 Н та F2 = 5 Н. Визначте числове значення і напрямок рівнодійної сил.

варіанти відповідей

2 Н, за напрямком сили  F1

2 Н, за напрямком сили  F2

8 Н, за напрямком сили  F2

8 Н, за напрямком сили  F1

Запитання 9

На рисунку зображене тіла та сили, що на нього діє (1 клітинка – 1 Н). Знайдіть рівнодійну силу.

620027_1706259286.jpg

варіанти відповідей

 6 Н

  

 1 Н

 

  5 Н

11 Н

Запитання 10

Рівнодійна двох сил дорівнює 0, якщо...

варіанти відповідей

дві сили не рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла


дві сили рівні за значенням і однаково напрямлені прикладені до одного тіла

 дві сили рівні за значенням і протилежні за напрямком прикладені до одного тіла

правильної відповіді немає

Запитання 11

У якому напрямку рухатиметься тіло, зображене на рисунку?

варіанти відповідей

праворуч

ліворуч

догори

донизу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест