Сила Лоренца

За матеріалами Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня".

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Копія з тесту: Сила Лоренца
8 запитань
Запитання 1

Заряджена частинка, що влітає в магнітне поле, може рухатися по прямій, по коловій або по гвинтовій траєкторії. Від чого це залежить?

(11к.,2012)

варіанти відповідей

Від знаку заряду частинки.

Від напрямку вектора магнітної індукції.

Від відношення заряду цієї частинки до її маси.

Від кута між векторами індукції поля і швидкості частинки.

Запитання 2

На малюнку показана сила Лоренца, що діє на заряд, який рухається між полюсами магніту. В якому напрямку рухається заряд?

(11к.,2012).

варіанти відповідей

В гору.

В низ.

До нас.

Від нас.

Вправо.

Запитання 3

Заряджена частинка рухається по колу в магнітному полі. Період обертання дорівнює Т. Яким стане період обертання частинки, якщо її швидкість збільшити у 2 рази? Релятивістські ефекти не враховувати.

(11к.,2012)

варіанти відповідей

Т/4

Т/2

Т

Запитання 4

Яке з наведених явищ пов'язане з дією магнітного поля Землі.

(11к.,2013).

варіанти відповідей

Блискавка.

Веселка.

Полярне сяйво.

Падіння метеорита на Землю.

Електризація.

Запитання 5

На малюнку зображено частинку, що рухається у магнітному полі В, лінії якого перпендикулярні площині малюнку і направлені від нас. За напрямком її швидкості і сили Лоренца, що діє на частинку,визначте знак заряду частинки.

(11к.,2013).

варіанти відповідей

q>0.

q=0.

q<0.

q≥0.

q≤0.

Запитання 6

На магнітну стінку (область простору (фон) з однорідним магнітним полем В, лінії поля перпендикулярні площині малюнка, від нас) налітають три частинки (однакові маси і швидкість), траєкторії яких показано на малюнку. Порівняйте заряди частинок q. (11к.,2014).

варіанти відповідей

q1=0>q2>q3.

q1=0<q2<q3.

q1=q2=q3.

q1>q2>q3.

Запитання 7

Електрон рухається у вакуумі в однорідному магнітному полі. Як змінюється модуль швидкості електрона з часом? (11к.,2016).

варіанти відповідей

Збільшується.

Зменшується.

Не змінюється.

Може збільшуватися, а може зменшуватися.

Запитання 8

Паралельно прямолінійному провідникові зі струмом І, у напрямі струму, летить електрон (е). Як спрямована сила Лоренца, що діє на е з боку магнітного поля струму? (11к.,2016).

варіанти відповідей

1

2

3

4

F=0.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест