сила пружності

Додано: 23 лютого 2021
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 44 рази
11 запитань
Запитання 1

Позначте, від чого залежить результат дії сили


варіанти відповідей

Від модуля сили і точки прикладання

Від модуля сили і напрямку

Від модуля сили, напрямку і точки прикладання

Запитання 2

Якою буквою позначають силу?


варіанти відповідей

А

F

m

Запитання 3

Якою є одиниця вимірювання сили в СІ?


варіанти відповідей

кілограм

метр

ньютон

Запитання 4

Силу, яка здiйснює на тiло таку саму дiю, як декiлька сил, що дiють одночасно, називають

варіанти відповідей

Рiвноприкладеною

Рiвнозначною

Рiвнодiйною

Запитання 5

Якщо двi сили, протилежнi за напрямком, прикладенi до одного й того ж тiла,то рiвнодiйна цих сил дорiвнює...

варіанти відповідей

сумі цих сил

різниці цих сил

одній із цих сил

Запитання 6

Двi сили мають значення по 20Н кожна. Чому дорiвнює рiвнодiйна сил, прикладених до одного тіла , якщо вони дiють в одному напрямку?

варіанти відповідей

40 Н

20Н

Запитання 7

Яким приладом вимірюють силу?

варіанти відповідей

Динамометром

Терезами

Мензуркою

Мірною стрічкою  

Запитання 8

Яка причина виникнення сили пружності?

варіанти відповідей

Шороховатість поверхонь, які взаємодіють

Сила притягання Землі

Взаємодія між молекулами при деформації тіл

Запитання 9

  Сила, що виникає в твердому тілі при його деформації і направлена протилежно деформації – це…

варіанти відповідей

Сила тяжіння

Вага тіла

Сила тертя

Сила пружності

Запитання 10

При розтягуванні пружини на 6 см. Виникає сила пружності 1,8 Н. Знайдіть жорсткість пружини.

варіанти відповідей

3 Н/м

6 Н/м

30 Н/м

60 Н/м

Запитання 11

Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають...

варіанти відповідей

пружними

згину

пластичними

кручення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест