Сила струму. Напруга. Опір. Закон Ома

Додано: 23 березня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 363 рази
19 запитань
Запитання 1

Фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму – це:

варіанти відповідей

сила струму

напруга

електричний опір

заряд

Запитання 2

Математичним записом закону Ома є формула:

варіанти відповідей

I=UR

I=U/R

 I=R/U

I=Uq

Запитання 3

Опір провідника залежить від:

варіанти відповідей

сили струму

властивостей провідника

електричної напруги

є постійною величиною для всіх провідників

Запитання 4

Якщо до резистора підвести напругу 100В, то сила струму у ньому буде 5А. Яким є опір резистора?

варіанти відповідей

0,05 Ом

500 Ом

20 Ом

105 Ом

Запитання 5

Вкажіть формулу для визначення сили струму

варіанти відповідей

I=t/q


I=qt

I= q/t

І=U/R

Запитання 6

Прилад для вимірювання сили струму

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

омметр

електрометр

Запитання 7

Прилад для вимірювання напруги

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

омметр

електрометр

Запитання 8

Вольтметр включаємо в електричне коло

варіанти відповідей

послідовно

довільно

паралельно

замість джерела струму

Запитання 9

Через спіраль електроплитки за 1 хв пройшов заряд 3600 Кл . Яка сила струму в спіралі?

варіанти відповідей

600 А

1 А

60 А

3600 А

Запитання 10

Під час протікання 4 Кл електрики через волосок розжарення лампи електричне поле виконало роботу 200 Дж. Під якою напругою працює лампа?

варіанти відповідей

 800 В

50 В

204 В

0,02 В

Запитання 11

Яку напругу показує цей вольтметр?

варіанти відповідей

0,6 В

4,3 В

4,6 В

5,2 В

Запитання 12

Фізична величина, яка чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення одиничного позитивного заряду по цій ділянці.

варіанти відповідей

сила струму

напруга

опір

заряд

Запитання 13

Фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює

заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

варіанти відповідей

сила струму

напруга

опір

заряд

Запитання 14

В яких одиницях вимірюється електричний опір?

варіанти відповідей

Ом

Вольт

Ампер

Кулон

Запитання 15

Якою літерою позначається електричний опір?

варіанти відповідей

R

V

U

I

P

Запитання 16

Визначте заряд, який проходить через поперечний переріз нитки розжарення лампи за 10хв при силі струму 0,3А

варіанти відповідей

30Кл

3Кл

180Кл

1800Кл

Запитання 17

Визначте роботу електричного струму в лампі за 1 год, якщо покази амперметра і вольтметра становлять 0,5 А і 220 В 

варіанти відповідей

110Дж

396Дж

396кДж

110кДж

6,6кДж

39,6кДж

Запитання 18

У провіднику, до кінців якого прикладено напругу 240 В, протягом 1 хв пройшов заряд 40 Кл. Визначте опір провідника.

варіанти відповідей

1,2Ом

0,1Ом

6Ом

0,3Ом

Запитання 19

Обчисліть силу струму в мідному дроті, який має довжину 1000 м і площу поперечного перерізу 0,2 мм2; напруга на кінцях дроту становить 34 В.

варіанти відповідей

0,1А

0,4А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест