Сила струму. Напруга.Опір. Закон Ома

Додано: 5 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Математичний запис закону Ома

варіанти відповідей

I=U/R

I=U*R

I=U+R

I=U-R

Запитання 2

Одиниця вимірювання напруги

варіанти відповідей

В

Н

А

м

Запитання 3

Як зміниться сила струму в колі, якщо напругу збільшити в 2 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 2 рази

Запитання 4

Вольт-амперна характеристика провідника - це

варіанти відповідей

залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях

залежність опору провідника від напруги на його кінцях

Запитання 5

Одиниця вимірювання сили струму

варіанти відповідей

Ом

Н

А

В

Запитання 6

Який прилад зображено на малюнку

варіанти відповідей

амперметр

вольтметр

термометр

міліамперметр

Запитання 7

Вольтметр, зображений на малюнку, показує напругу

варіанти відповідей

3,9 В

4,4 В

4,8 В

5 В

Запитання 8

Якою буквою позначають силу струму

варіанти відповідей

А

В

І

U

Запитання 9

Одиниця вимірювання опору

варіанти відповідей

R

U

Ом

А

Запитання 10

Як зміниться сила струму в колі, якщо опір збільшити в 2 рази?

варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

Запитання 11

Опір провідника 5 Ом. Чому дорівнює сила струму в провіднику, якщо напруга 20 В?

варіанти відповідей

0,4 А

4 А

2 А

5 А

Запитання 12

Через провідник, опір якого дорівнює 6 Ом, за 2 хв проходить заряд 60 Кл. Знайдіть напругу, прикладену до кінців провідника

варіанти відповідей

30 В

4 В

3 В

40 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест