Сили. Тиск. Одиниці вимірювання.*

Додано: 14 квітня 2022
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 56 разів
32 запитання
Запитання 1

Одиниця вимірювання температури 

варіанти відповідей

Ват

Паскаль

 Градус Цельсія

Джоуль

Запитання 2

Виразіть 220 м в км.

варіанти відповідей

220000 км

22 км

2,2 км

0,22 км

Запитання 3

Позначте основну одиницю вимірювання об'єму системи СІ:


варіанти відповідей

 дм3

см3

м3

км3

Запитання 4

Прилад для вимірювання температури називається:

варіанти відповідей

термометр

гігрометр

спідометр

манометр

Запитання 5

Від чого залежить тиск твердих тіл

варіанти відповідей

Площа, сила тиску

Сила тиску

Маса

Сила тяжіння

Запитання 6

Тиск вимірюється приладом, який називається....

варіанти відповідей

термометр

манометр

спідометр

гігрометр

Запитання 7

Одиниця швидкості руху в СІ - це...

варіанти відповідей

кілометр за годину (км/год)

метр за годину (м/год)

метр за секунду (м/с)

кілометр за секунду (км/с)

Запитання 8

Вкажіть формулу для обчислення тиску твердих тіл

варіанти відповідей

p=ρgh

p=F/S

F=ρgV

p=ρgm

Запитання 9

Одиниця часу в СІ - це...

варіанти відповідей

година

хвилина

секунда

рік

Запитання 10

Одиницею вимірювання сили в СІ є:

варіанти відповідей

Н/кг  

Н/м   

Па   

Н   

Запитання 11

Яка цеглина чинить більший тиск на поверхню? (цеглини мають однакову масу)

варіанти відповідей

обидві цеглини чинять однаковий тиск

1

2

Запитання 12

Одиницею вимірювання в СІ густини є:


варіанти відповідей

кг/см

кг/м3 

г/м3

г/см

Запитання 13

Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх напрямках.

        


варіанти відповідей

Атмосферний тиск 

Гідростатичний тиск 

Закон Паскаля

Сполучені посудини

Запитання 14

Тиск, який створює стовп ртуті висотою 760 мм

   


варіанти відповідей

Атмосферний тиск 

Закон Паскаля

Гідростатичний тиск 

Сполучені посудини 

Запитання 15

Тиск, нерухомої рідини називають

варіанти відповідей

Атмосферний тиск                     

Гідростатичний тиск 

Сполучені посудини 

Закон Паскаля

Запитання 16

Як записується коефіціент жорсткості тіла?

варіанти відповідей

F

x

k

p

Запитання 17

В яких одиницях вимірюється маса?


варіанти відповідей

Н

Ср

Кг

Моль

Запитання 18

Що таке сила тертя?

варіанти відповідей

сила, що не чинить взаємодію відносному переміщенню

сила, що чинить взаємодію відносному переміщенню

сила, що не чинить опір відносному переміщенню

сила, що чинить опір відносному переміщенню

Запитання 19

Види тертя

варіанти відповідей

а) Спокою, кочення, ковзання

б) Кочення,ковзання

в) Спокою,кочення,кручення 

 г) Спокою,ковзання

Запитання 20

Що таке деформація?

варіанти відповідей

зміна матеріалу

зміна форми

зміна температури

зміна формального стану

Запитання 21

Дія сили залежить від

варіанти відповідей

напряму

величини

площі дії

виду сили

Запитання 22

На якому поверсі в школі тиск більший

варіанти відповідей

на 1

на 4

на обох однаковий

в залежності від погоди

Запитання 23

Якщо густина рідини більша за густину твердого тіла то тіло в рідині

варіанти відповідей

тоне

плаває на поверхні

Запитання 24

Позначте формулу для вимірювання гідростатичного тиску

варіанти відповідей

p=ρgh

p=mg

p=F∕S

p=kx

Запитання 25

Гідростатичний тиск залежить

варіанти відповідей

від маси рідини

від висоти стовпчика рідини

від густини рідини

від площі дна посудини

Запитання 26

Зі збільшенням площі дії сили тиск

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

Запитання 27

Тиск твердих тіл можна обчислити за формулою

варіанти відповідей

F=mg

p=F∕S

p=ρgh

p=mg

Запитання 28

Якщо відкачати повітря з бляшаної банки, вона сплющиться. Чому?

варіанти відповідей

тиск всередині банки зменшиться, а тиск молекул зовні буде сильнішим, ніж сила міжмолекулярного зв'язку стінок банки

тиск всередині банки збільшиться, а тиск молекул зовні буде слабшим, ніж сила міжмолекулярного зв'язку стінок банки

тиск всередині банки не зміниться

Запитання 29

Зі збільшенням висоти над рівнем моря атмосферний тиск...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

збільшується, а потім зменшується

зменшується, а потім збільшується

Запитання 30

Знайдіть тиск стовба води висотою 10 м. Прийняти g = 10 Н/кг.

варіанти відповідей

10 кПа

100 кПа

1 кПа

1 МПа

Запитання 31

Яка основна причина того , що гази створюють тиск?

 

варіанти відповідей

Притягання молекул газу одна до одної

Удари частинок газу о стінки посудини

Дія сили Земного тяжіння на частинки газу

Запитання 32

За якою формулою обчислюється сила Земного тяжіння?

варіанти відповідей

F = mg

F = ρgV

F = ρgh

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест