Симетрія. Поворот

Додано: 8 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Копія з тесту: Симетрія. Поворот
Тест виконано: 34 рази
20 запитань
Запитання 1

Яка з наведених фігур не має центру симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

паралелограм

рівнобічна трапеція

коло

Запитання 2

Яка з наведених фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

прямокутний трикутник

трапеція

пряма

рівнобедрений трикутник

Запитання 3

Яка з навелених точок симетрична точці А(4;-3) відносно початку координат?

варіанти відповідей

В(4;3)

B(-4;3)

B(-3;4)

B(-4;-3)

Запитання 4

Вісь симетрії трапеціїзбігаєтся з віссю ординат. Дві вершини трапеції розміщені в точках А(-1;1) і В(-2;-1). яка з наведених точок може бути однією з решти вершин трапеції?

варіанти відповідей

D(-2;1)

D(-1;-2)

D(1;2)

D(2;-1)

Запитання 5

Назвіть точку, симетричну точці В(3;-2) відносно осі ОХ.

варіанти відповідей

А(3;2)

М(2;3)

К(-3;2)

Р(-3;-2)

Запитання 6

Назвіть точку, симетричну точці А(-8;25) відносно осі ОУ.

варіанти відповідей

(8;-25)

(8;25)

(-8;-25)

(25;-8)

Запитання 7

Яка фігура має і центр, і вісь симетрії?

варіанти відповідей

пряма

паралелограм

рівнобічна трапеція

рівносторонній триаутник

Запитання 8

В яку точку переходить точка А(–2; 0) при повороті відносно початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?


варіанти відповідей

 А'(2; 2)

 А'(–2; –2)

 А'(0; –2)

 А'(2; 0)

 А'(0; 2)

Запитання 9

В яку точку при повороті проти годинникової стрілки на 90° навколо точки О переходить точка В?

варіанти відповідей

 A

 O

 D

 B

C

Запитання 10

В яку точку переходить точка А(0; 4) при повороті відносно початку координат на 90° проти годинникової стрілки?


варіанти відповідей

А'(4; 4)

 А'(–4; 0)

 А'(4; 0)

 А'(–4; –4)

А'(0; –4)

Запитання 11

В яку точку при повороті проти годинникової стрілки на 270° навколо точки О переходить точка А?

варіанти відповідей

C

D

B

A

O

Запитання 12

Стрілки годинника показують час 10 год. Який час покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 90°?

варіанти відповідей

 3 год

 2 год

1 год

12 год

Запитання 13

Стрілки годинника показують час 12 год. Який час покаже годинник, якщо годинна стрілка здійснить поворот на 90°?

варіанти відповідей

4 год

 5 год

 3 год

 2 год

Запитання 14

Точки А(–1; y) та В(x; 3) симетричні відносно осі ординат. Знайдіть x, y.

варіанти відповідей

x = 1; y = –3

x = 1; y = 3

x = –1; y = –3

x = –1; y = 3

Запитання 15

Якою буде довжина відрізка 10 см при переміщенні (русі)?

варіанти відповідей

5 см

20 см

10 см

30 см

Запитання 16

Оберіть рівняння кола, симетричного до кола (х + 2)2+ (у - 3)2 = 4 відносно осі Оу

варіанти відповідей

(х - 2)2+ (у - 3)2 = 4

(х + 2)2+ (у - 3)2 = 4

(х + 2)2+ (у + 3)2 = 4

(х - 2)2+ (у + 3)2 = 4

Запитання 17

Дано точку К(3; -2). Вкажіть координати точки, симетричні до точки К відносно прямої у = 2

варіанти відповідей

(3; 6)

(3 ;- 6)

(-3; 6)

(-3; - 6)

Запитання 18

Дано точку К(3; -2). Вкажіть координати точки, симетричної до точки К відносно прямої х = -1

варіанти відповідей

(5; 2)

(5; -2)

(-5; 2)

(-5; -2)

Запитання 19

Чи може під час переміщення промінь перейти в пряму?

варіанти відповідей

ні

так

неможливо визначити

Запитання 20

Рівнобедрений трикутник АВС з основою АВ при переміщенні перейшов у трикутник А’В’С’. Знайдіть величину кута ∠С’, якщо ∠А = 35°.

варіанти відповідей


65°


50°


130°


110°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест