Симетрія відносно точки, прямої

Додано: 8 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 39 разів
10 запитань
Запитання 1

Яке з тверджень правильне?

варіанти відповідей

Симетрія відносно точки не є переміщенням

Симетрія відносно прямої не є переміщенням

Симетрія відносно точки має всі властивості переміщення

Симетрію відносно точки називають осьовою симетрією

Запитання 2

Яка з наведених фігур не має центру симетрії?

варіанти відповідей

Прямокутник

Рівнобічна трапеція

Паралелограм

Ромб

Запитання 3

Яка з наведених фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

Правильний п'ятикутник

Правильний шестикутник

Правильний трикутник

Прямокутний трикутник

Запитання 4

Яка з наведених точок симетрична точці А(5;-1) відносно початку координат?

варіанти відповідей

А1(5; 1)

А1(-5; 1)

А1(-5;-1)

жодна з вказаних

Запитання 5

Вершини трикутника АВС розміщені в точках А(2;5); В(6;1); С(2;1). Знайдіть координати точки В1, симетричної точці В відносно осі ОХ

варіанти відповідей

В1(-6; -1)

В1(6; 0)

В1(-6; 1)

В1(6; -1)

Запитання 6

Які з наведених фігур мають вісь симетрії? Оберіть декілька варіантів

варіанти відповідей

Паралелограм

Рівнобічна трапеція

Правильний семикутник

Прямокутний трикутник

Запитання 7

Яка з наведених точок є центром симетрії квадрата?

варіанти відповідей

Точка перетину двох його сторін.

Середина сторони.

Точка,що належить стороні квадрата.

Точка перетину його діагоналей

Запитання 8

Яка з наведених фігур має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

коло

квадрат

відрізок

рівнобічна трапеція

Запитання 9

Скільки осей симетрії має квадрат?

варіанти відповідей

2

6

4

безліч

Запитання 10

Оберіть правильні твердження. Виберіть кілька варіантів

варіанти відповідей

Віссю симетрії рівнобедреного трикутника є серединний перпендикуляр, опущений до його основи з протилежної вершини

Віссю симетрії паралелограма є його діагональ

Центром симетрії ромба є точка перетину його діагоналей

Віссю симетрії рівнобічної трапеції є її середня лінія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест