СИНТАКСИС ІІІ. 10,11 КЛАС

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Простий підмет ужито в реченні

варіанти відповідей

Чумацький Шлях освічує дорогу.  

Пробивається кілька сонячних променів.

Оця реальна мить вже завтра буде спомином.

Стежкою наближалися дві молодиці. 

Запитання 2

Простий підмет ужито в реченні

варіанти відповідей

П'ятірка сивих плотарів сиділа в тінях яворів.

Тут ми з Піратом і кинулись.   

Усі ми прагнемо красу природи осягнуть.

Багряне сонце сутінню лісною у просвіт хмар показує кіно. 

Запитання 3

Простий дієслівний присудок ужито в реченні

варіанти відповідей

Море було безбарвне, аж чорне.

Гірські печери ще затоплені водою.

Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені.

Щире кохання не вкрите серпанками. 

Запитання 4

Складений іменний присудок ужито в реченні

варіанти відповідей

Будить спогад давня пісня, пада в трави і зника.

Сорок вісім могутніх струменів злилися в один велетенський водоспад.

А три покоління селянського дому вмістились на знімках старого альбому.

Благословенна кожна мить життя на цих всесвітніх косовицях смерті! 

Запитання 5

Яке з речень є простим?

варіанти відповідей

Дрімає кіт, і гавкає за вікном голодний собака.

Швидкий потяг подав протяжний гудок, повільно зрушив із місця.

Читала я, а мама слухала.

Холодно надворі, а вдома тепло.

Запитання 6

У якому з поданих речень підмет виражений нерозкладним словосполученням (складений підмет)?

варіанти відповідей

Вася Багіров дуже хотів побачити знайомого.

Незвичайна схожість дочки з матір'ю дуже вразила Яся.

Дружба народів — це злагода й мир.

Двоє рибалок ніколи не почувають себе чужими один одному.

Запитання 7

У якому реченні підмет виражений числівником?

варіанти відповідей

Мені тепер здається, що нігде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох з тобою.

Один за всіх — всі за одного!

Словом сильним, мов трубою, міліони зве з собою.

Обом було радісно й легко на серці.

Запитання 8

Другорядні члени речення - це:

варіанти відповідей

підмет, означення, обставина;

присудок, додаток, означення;

підмет, присудок;

означення, додаток, обставина.

Запитання 9

Слова яких частин мови не можуть виступати членами речення?

варіанти відповідей

прийменники, сполучники;

іменники, прикметники;

дієслова, сполучники;

прийменники, займенники.

Запитання 10

Додаток - це:

варіанти відповідей

головний член речення, що означає предмет і відповідає на питання хто? що?

другорядний член речення, що означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків;

другорядний член речення, що означає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

другорядний член речення, що означає ознаки дії і відповідає на питання де? куди? звідки? коли?

Запитання 11

З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів

Коли (1) усе в тумані (2) життєвому загубиться і не лишить (3) слідів, не хочеться ні з дому, ні додому, бо й (4) там, і там огонь давно згорів.

варіанти відповідей

1 підмет, 2 означення, 3 додаток, 4 обставина

1 додаток, 2 означення, 3 підмет, 4 обставина

1 підмет, 2 обставина, 3 додаток, 4 означення

1 підмет, 2 присудок, 3 означення, 4 обставина

Запитання 12

З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів

На березі – (1) життя: і гавкання, і крики, а (2) в серці тишина незаймана живе, і в срібних одблисках надземної музики у небі (3) журавлів далекий ключ (4) пливе.

варіанти відповідей

1 присудок, 2 обставина, 3 означення, 4 підмет

1 додаток, 2 обставина, 3 означення, 4 присудок

1 підмет, 2 додаток, 3 означення, 4 присудок

1 підмет, 2 обставина, 3 означення, 4 присудок

Запитання 13

З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів

(1) Колишнє, в камені сповите, встає, мов хвилі у Дніпрі, і бачать (2) України діти, як Володимир (3) на горі крізь непроглядну ніч криваву, благословляючи народ, веде свій люд, свою (4) державу на ясні води від негод.

варіанти відповідей

1 означення, 2 підмет, 3 обставина, 4 додаток

1 підмет, 2 додаток, 3 обставина, 4 означення

1 підмет, 2 означення, 3 обставина, 4 додаток

1 означення, 2 додаток, 3 обставина, 4 підмет

Запитання 14

З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів

(1) Щастя ходить і (2) серця золотить, і (3) в знемозі (4) клонить комиші.

варіанти відповідей

1 підмет, 2 підмет, 3 обставина, 4 присудок

1 додаток, 2 підмет, 3 означення, 4 присудок

1 підмет, 2 додаток, 3 означення, 4 присудок

1 підмет, 2 додаток, 3 обставина,4 присудок

Запитання 15

З’ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів

Пелюстки зронивши в ноги, ждуть (1) у зав’язі (2) вони благодатної (3) вологи з рук (4) дозрілої весни.

варіанти відповідей

1 обставина, 2 підмет, 3 додаток, 4 означення

1 додаток, 2 підмет, 3 обставина, 4 означення

1 додаток, 2 присудок, 3 підмет, 4 означення

1 обставина, 2 підмет, 3 присудок, 4 означення

Запитання 16

Другорядний член речення , який означає предмет і відповідає на питання непрямих відмінків

варіанти відповідей

означення

додаток

підмет

обставина

Запитання 17

Другорядний член речення , що характеризує дію з точки зору її місця, часу, причини,мети, способу або ступеня і відповідає на питання як? коли? де? ...

варіанти відповідей

підмет

додаток

означення

обставина

Запитання 18

Означення - це...

варіанти відповідей

другорядний член речення , який називає дію предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

 другорядний член речення , який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий?

головний член речення, який відповідає на питання який? чий? котрий?

Запитання 19

У якому реченні виділене слово є додатком

варіанти відповідей

Шумить, не стихає бурхливе море.

  Вітер пісню співає стоголосо.

 Мерехтить роса навколо на зеленій мураві.

Запитання 20

У реченні Блакить мою душу обвіяла є такі члени речення.

варіанти відповідей

підмет, присудок, означення, додаток

підмет, обставина, додаток, означення

присудок, обставина, означення

присудок, додаток, означення, обставина

Запитання 21

Гей, дзвін гуде - іздалеку.

Правильна характеристика цього речення є в рядку

варіанти відповідей

розповідне, неокличне, односкладне

розповідне, неокличне, двоскладне

спонукальне, окличне, двоскладне

спонукальне, неокличне, односкладне

Запитання 22

Виділене слово в реченні Прохолодним ранком пролітали над полями журавлі. виступає

варіанти відповідей

підметом                                                            

присудком

додатком

означенням

обставиною

Запитання 23

У реченні Стрі́ла осінь жінку у саду молоду, але сумну і сиву. додатком є слово

варіанти відповідей

осінь

саду

жінку

сумну


Запитання 24

У реченні Бабуся пригостила всіх варенням з малини. виділене слово є

варіанти відповідей

підметом

означенням

додатком

обставиною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест