18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Інформаційні технології. Аналіз і візуалізація даних. Система керування базами даних 10 клас

Додано: 17 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
30 запитань
Запитання 1

Об’єкти, безпосередньо призначені для зберігання інформації - це

варіанти відповідей

таблиці

запити

констуктор

бази даних

Запитання 2

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

запити

записи

поля

відношення

Запитання 3

Які основні об’єкти баз даних Access?

варіанти відповідей

таблиці, форми, запити, звіти

структури, макроси, запити, сторінки

модулі, макроси, запити, фільтри

таблиці, макроси, запити, сторінки

Запитання 4

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

поля

записи

відношення

Запитання 5

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

ієрархічна, мережева і реляційна

мережева, таблична та реляційна

 ієрархічна, мережева і таблична

Запитання 6

Коли місце збереження інформації стає базою даних?

варіанти відповідей

якщо дані об’єднані зв’язками і спільною структурою

як тільки якась інформація занесена до пам’яті комп’ютера

якщо забезпечена секретність даних

Запитання 7

Запити призначені для ....

варіанти відповідей

пошуку даних за певними критеріями

створення нових таблиць на основі аналізу даних в існуючих таблицях

обчислення узагальнюючих даних

внесення змін в існуючі таблиці

Запитання 8

Запити, з використанням яких на основі існуючих таблиць створюється таблиця з даними, які відповідають певним умовам - це ...

варіанти відповідей

запити на вибірку

перехресні запити

запити з параметрами

Запитання 9

Вкажіть можливі типи зв'язків в реляційних БД

варіанти відповідей

один-до-багатьох

багато-до-багатьох

багато-до-одного

один-до-одного

Запитання 10

Результат виконання запитів - це..

варіанти відповідей

таблиця з даними

запит з ім'ям

Запитання 11

Для чого призначений режим Конструктора таблиць?

варіанти відповідей

для введення даних

для редагування даних

для створення нової таблиці

для створення та редагування структури таблиці

Запитання 12

До яких моделей БД відноситься Access?

варіанти відповідей

реляційних

мережевих

табличних

ієрархічних

Запитання 13

Кнопка закриття поточної вкладки

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

Запитання 14

Кнопка відкриття/закриття області переходів

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

8

Запитання 15

Яким із ярликів можна завантажити програму Microsoft Access?

варіанти відповідей
Запитання 16

Основними об'єктами в базах даних Access є: 

варіанти відповідей

таблиці

форми

запити

звіти

Запитання 17

На сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах установлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД.

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 18

Прикладні комп'ютерні програми, призначені для створення, збереження та використання баз даних

варіанти відповідей

Текстові процесори

Системи управління базами даних 

Табличні процесори

Графічні редактори

Запитання 19

Виберіть сфери застосування баз даних

варіанти відповідей

Банківська сфера

Бібліотека

В пошукових системах Інтернету

Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів

Запитання 20

Моделювання — це:

варіанти відповідей

дослідження об’єктів за допомогою побудови й вивчення їхніх моделей

процес заміни реального об'єкта (процесу, явища) іншим матеріальним або ідеальним об'єктом

процес виявлення істотних ознак даного об’єкту

процес демонстрації моделей одягу в салоні мод

Запитання 21

Комп’ютерний експеримент — це: 

варіанти відповідей

дослідження математичної моделі за допомогою комп'ютера

обчислення за допомогою комп‘ютера

розв’язування практичної задачі за допомогою комп‘ютера

перевірка правильності роботи програми

Запитання 22

Поле, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

текстове поле

числове поле

поле Дата й час

Запитання 23

Кваліфікований ІТ-фахівець, який знається на роботі комп'ютерних систем і здійснює втручання до комп'ютера, щоб без відома власника дізнатися деякі особисті відомості або пошкодити дані, що зберігаються в комп'ютері.

варіанти відповідей

Програміст

Хакер

Користувач

Адміністратор

Запитання 24

Мода вибірки 3, 1, 0, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 1 дорівнює ...

варіанти відповідей

0

1

3

2,5

Запитання 25

Комп'ютерна модель з використанням програм, у яких виконуються розрахунки властивостей об'єкта на основі формул, рівнянь, нерівностей називається ...

варіанти відповідей

математичною

імітаційною

графічною

Запитання 26

Значення, що ділить упорядкований ряд навпіл – …

варіанти відповідей

медіана

середнє арифметичне

розмах вибірки

мода

Запитання 27

Число, яке найчастіше зустрічається в ряді даних:

варіанти відповідей

обсяг вибірки

середнє арифметичне

розмах вибірки

мода

Запитання 28

Сукупність прийомів в Інтернеті, спрямованих на привернення уваги до товару чи послуги, популяризацію цього товару (сайта) в мережі та його ефективного просування з метою продажу називають:

варіанти відповідей

інтернет-магазином

інтернетом речей

інтернет-маркетингом

інтернет-банкінгом

Запитання 29

Концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, які оснащено деякими технологіями для взаємодії один з одним називають:

варіанти відповідей

штучним інтелектом

інтернетом речей

колективним інтелектом

інтернет-маркетингом

Запитання 30

Створення систем, які можуть розв’язувати складні задачі без допомоги людини, називають галузь:

варіанти відповідей

інформаційних технологій

сучасна електроніка

технологічно-екологічна

штучного інтелекту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест