Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Бази даних MS Access

Додано: 6 квітня 2019
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 3386 разів
11 запитань
Запитання 1

1. База даних - це:

варіанти відповідей

a)    сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації;

b)    це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури;

c)    інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними;

d)    певна сукупність інформації.

Запитання 2

2. Де зберігаються об’єкти баз даних:

варіанти відповідей

a)    в файлі;

b)    в базі даних;

c)    в СУБД Access;

d)    в таблицях.

Запитання 3

Таблиці в базах даних призначені:

варіанти відповідей

a)    для зберігання даних бази;

b)    для відбору і обробки даних бази;

c)    для введення даних бази і їх перегляду;

d)    для автоматичного виконання групи команд;

e)    для виконання складних програмних дій.

Запитання 4

 Ключове поле – це поле:

варіанти відповідей

а)  в якому не повторюється інформація;

b)    яке призначене для пов’язування таблиць;

c)    яке містить порядковий номер запису;

d)    яке складається з кількох полів.

Запитання 5

До функцій СУБД не відносять:

варіанти відповідей

a)    пошук інформації в БД;

b)    виконання нескладних розрахунків;

c)    вивчення інформації;

d)    редагування БД.

Запитання 6

Стовпець таблиці називається:

варіанти відповідей

a)    поле

b)    рядок;

c)    ключ;

d)    запис.

Запитання 7

У чому полягає особливість поля "лічильник"?

варіанти відповідей

служить для введення числових даних;   

служить для введення дійсних чисел;   

має обмежений розмір;

має властивість автоматичного нарощування.

Запитання 8

Файл з розширенням mdb, що містить дані у вигляді однієї чи декількох таблиць, це:

варіанти відповідей

БД, створена у DataBase;

 БД, створена у MS Access;

БД, створена у FoxPro;

 текстовий файл.

Запитання 9

Рядок таблиці називається:

варіанти відповідей

 поле;  

рядок;

ключ;  

 запис.

Запитання 10

Щоб зберегти інформацію в таблиці, потрібно:

варіанти відповідей

виконати команду Файл/Зберегти;  

  зберегти таблицю;    

дані зберігаються автоматично після введення;  

 зберегти базу даних

Запитання 11

Найбільш поширеними в практиці є:

варіанти відповідей

розподілені бази даних;

 ієрархічні бази даних;

 мережеві бази даних;

 реляційні бази даних.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест