Спадковість і мінливість

Онлайн-тест

Додано: 1 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 137 разів
22 запитання
Запитання 1

Укажіть об'єкт дослідження Т. Х. Моргана.

варіанти відповідей

1)муха-дрозофіла

2)горох посівний

3)морська свинка

4)губка-бодяга

Запитання 2

У гарбуза білий колір плодів домінує над жовтим. Визначте колір у F1 при схрещуванні гомозиготних особин з білим і жовтим кольорами.


варіанти відповідей

1)усі білі

2)усі жовті

3)50 % — білі, 50 % — жовті

4)75 % — білі, 50 % — жовті

Запитання 3

Вкажіть генні хвороби

варіанти відповідей

1)синдром Дауна

2)синдром Патау

3)фенілкетонурія

4)синдром «котячого лементу»

5)полідактилія

6)альбінізм

Запитання 4

Синдром Дауна - це трисомія по хромосомі:

варіанти відповідей

а) 18;

б) 21;

в) 13;

г) 3.

Запитання 5

До медико-генетичної консультації звернулась сім'я, де обоє батьків - гетерозиготні. Їх цікавить ймовірність народження шестипалої дитини.

варіанти відповідей

а) 0%

б) 25%

в) 50%

г) 75%

Запитання 6

Вкажіть з якою ознакою пов'язаний Синдром Дауна, який проявляється у зовнішньому вигляді людини і недоумство

варіанти відповідей

зменшення кількості хромосом до 46

появою 47 хромосоми

зміною порядку розташування генів в хромосомі

зміною обміну речовин в клітині

Запитання 7

Фізичним мутагеном є:
варіанти відповідей

А) висока температура

Б) токсини

В) наркотичні речовини

Г) вірус краснухи

Запитання 8

Ознаки, якої мінливості можна зобразити у вигляді варіаційної кривої?


варіанти відповідей

А) модифікаційної

Б) комбінативної

В) мутаційної

Г) спадкової

Запитання 9

Блакитноокий темноволосий чоловік, батько якого був світловолосим, одружується на кароокій світловолосій дівчині з родини, усі члени якої протягом кількох поколінь мали карі очі. Яких нащадків і з якою ймовірністю слід очікувати від цього шлюбу? Врахуйте, що кароокість домінує над блакитноокістю, а ознака темного волосся домінує над ознакою світлого.
   


 

 

варіанти відповідей

А) кароокі, 25% темноволосі і 75% світловолосі

Б) кароокі, 75% темноволосі і 25% світловолосі

В) блакитноокі, 50% світловолосі і 50%темноволосі

Д) кароокі, 50% темноволосі і 50% світловолосі

Е) блакитноокі, 75% світловолосі і 25% темноволосі

Запитання 10

У людини рецесивний ген гемофілії. Яка ймовірність народження в сім’ї хворих дітей, якщо батько хворий на гемофілію, а мати є носієм гена гемофілії?
варіанти відповідей

А) 25%

Б) 50%

В) 75%

Г) 0%

Д) 80%

Е) 100%

Запитання 11

Зміни, які не передаються по спадковості.

варіанти відповідей

Мутації

Норма реакції

Модифікації

Фенокопії

Запитання 12

Мутації - це...

варіанти відповідей

Чинники хімічної природи

Структурні зміни геному

Чинники фізичної природи

Фактори різноманітної природи

Запитання 13

Укажіть закономірність,відому як ІІ закон Менделя

варіанти відповідей

розщеплення ознак у співвідношенні 3:1

різноманітність гібридів першого покоління

одноманітність гібридів першого покоління

незалежне успадкування ознак

Запитання 14

Укажіть визначення гена:

варіанти відповідей

мономер білкової молекули

властивість батьків передавати ознаки нащадкам

ділянка молекули ДНК, яка несе інформацію про структуру білка

сукупність внутрішніх ознак організму

Запитання 15

Здатність організму набувати нових ознак у процесі індивідуального розвитку:

 

варіанти відповідей

а) спадковість;

б) мінливість;

  в) адаптація;

г) еволюція.

Запитання 16

Статеві клітини, які несуть спадкову інформацію: 

       

варіанти відповідей

 а) спори;

 б) гамети;

в) зиготи.

г) яйцеклітини.

Запитання 17

Пригнічувана ознака, яка зовні зникає, називається: 

       

варіанти відповідей

а) домінантна;

б) рецесивна;

в) гомозиготна;

г) гетерозиготна.

Запитання 18

Парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом:

       

варіанти відповідей

 а) алельні;

б) неалельні;

в) гомологічні

г) циклічні.

Запитання 19

Аа – це:

      

варіанти відповідей

 а) гомозиготний організм;

б) гетерозиготний організм;

 в) неалельні гени;

г) алельні гени

Запитання 20

Сукупність усіх алелів , генів і генотипів однієї популяції організмів це:

варіанти відповідей

а)генетична однорідність

б) генотип;

в) генофонд;

г)  дрейф генів.

Запитання 21

Лікування захворювань шляхом заміни дефектних генів нормальними

варіанти відповідей

а)імунногенетика;

б) клінічна генетика;

в) медико- генетичне косультування;

г) генотерапія.

Запитання 22

Медико - генетичне консультування складається з 4 етапів. Яка послідовність правильна?

варіанти відповідей

а)відверте спілкування, прогноз, поснення прогозу, висновок;

б) прогноз, діагноз, порада, висновок;

в) діагноз, висновок, прогноз. порада;

г) діагноз, прогноз, висновок, порада.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест