Спадковість та мінливість

Додано: 9 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 114 разів
24 запитання
Запитання 1

Ознака, яка проявляється в першому гібридному поколінні називається:

варіанти відповідей


домінантна


рецесивна

гібридна

мутантна

Запитання 2

Відновлення ДНК після пошкодження:


варіанти відповідей

трансдукція


транскрипція

реплікація 

репарація


Запитання 3

 Наука, що вивчає спадкові патології, - це:варіанти відповідей

біохімія


медична генетика


антропогенетикабіологія

Запитання 4

Зміни кількості та послідовності нуклеотидів у структурі ДНК – це мутації:


варіанти відповідей

генні


геномні 

хромосомні 

мутаційні

Запитання 5

Хромосомну теорію сформулював:


варіанти відповідей

Г. де Фріз


Г. Мендель

Т. Морган

І. Мечников

Запитання 6

Мінливість, яка є джерелом біорізноманіття:


варіанти відповідей

комбінативна


модифікаційна


мутаційна

всі відповіді вірні

Запитання 7

Особина з генотипом ААВb дає гамети:


варіанти відповідей

АВ, Аb, аb, аb


АВ, Аb


Аb, аb


Аа, Вb, АА, ВВ


Запитання 8

Закономірності спадковості встановив:


варіанти відповідей

Г. Мендель


Т. Морган

М. Шлейден

Г. Фріз

Запитання 9

Одиниця спадковості:


варіанти відповідей

ген


хромосома


ядро

ядерце

Запитання 10

Явище втрати однієї хромосоми отримало назву … (2n – 1)


варіанти відповідей

моносомія


трисомія


полісомія


поліплоїдія


Запитання 11

Межі модифікаційної мінливості називаються:


варіанти відповідей

варіаційна крива


варіаційний ряд

модифікація


норма реакції


Запитання 12

Поворот ділянки хромосоми на 180° називається:


варіанти відповідей

дуплікація


транслокація


інверсія

делеція


Запитання 13

Випадання двох нуклеотидів у ДНК – це:


варіанти відповідей

генна мутація


хромосомна мутація


геномна мутація


правильної відповіді немає


Запитання 14

Основними сучасними завданнями медичної генетики є:


варіанти відповідей

профілактика та виліковування спадкових хвороб

медико-генетичне консультування    

виявлення та опис спадкових захворювань      

переміщення особин з однієї популяції в іншу

Запитання 15

На нинішньому етапі розвитку виду для генофонду людських популяцій характериними є такі особливості:


варіанти відповідей

зростає генетична різнорідність генотипів     

залежність генофонду сучасної людини від генофонду її предків    

 зростає генетичне обтяження 

не зростає генетична різнорідність генотипів    

Запитання 16

Основними методами молекулярно-генетичної діагностики є:


варіанти відповідей

мікрочіпування    

метод ферментної гібридизації  

 скринінг

флюорографія

Запитання 17

Генетичний моніторинг здійснюють у таких напрямах , як:


варіанти відповідей

фенотипічний моніторинг

екологічний моніторинг

цитогенетичний моніторинг

хімічний моніторинг

Запитання 18

До біологічних мутагенів належать:


варіанти відповідей

деякі лікарські препарати   

підвищена температура 

 цвілеві гриби  

 іприт 

Запитання 19

До хромосомних мутацій відносять....

варіанти відповідей

транслокацію

поліплоїдію

зміну розташування нуклеотидів ДНК

синдром Дауна

синдром котячого крику

Запитання 20

Яка причина розвитку синдрому Дауна?

варіанти відповідей

моносомія за Х-хромосомою

трисомія за 21-ю хромосомою

мутація в гені синтезу білка фібрилліну

порушення синтезу зорових пігментів

Запитання 21

Здатність організму набувати протягом індивідуального розвитку нових ознак - це...

варіанти відповідей

мінливість

спадковість

мутація

репарація

Запитання 22

Який приклад мінливості зображений на малюнку?

варіанти відповідей

мутаційна

комбинативна

модифікаційна

Запитання 23

Визначіть ДВІ мутації, які мають адаптивне значення для людини:

варіанти відповідей

гемофілія

альбінізм

різна пігментація шкіри

гетерохромія очей людини

колір очей

синдром "котячого крику"

Запитання 24


Антимутагенну дію на організм людини мають:

варіанти відповідей

вітамінни та натрій глутамат

каротин та серотонін

вітаміни та антибіотики

антоціани та пестициди

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест