СПАДКОВІСТЬ ТА МІНЛИВІСТЬ

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 111 разів
26 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає дві фундаментальні властивості живих організмів — спадковість і мінливість, — це

варіанти відповідей

гістологія.

ембріологія.

генетика.

анатомія.

Запитання 2

Схрещування, за якого батьківські особини різняться різними станами двох ознак, називається

варіанти відповідей

моногібридним

дигібридним

тригібридним

гібридним

Запитання 3

Укажіть об'єкт дослідження Т. Х. Моргана.

варіанти відповідей

муха-дрозофіла

горох посівний

морська свинка

білі миші

Запитання 4

Сукупність усіх особин популяції називається

варіанти відповідей

генотипом

біотопом

фенотипом

генофондом

Запитання 5

Метод вивчення успадкування ознак, що полягає в схрещуванні організмів, які різняться певними станами ознак, називається

варіанти відповідей

біохімічним

гібридологічним

генеалогічним

Г цитогенетичним

Запитання 6

Модифікації — це

варіанти відповідей

спадкові зміни генетичного матеріалу

реакції на зміну умов середовища

вікові зміни генотипу

неспадкові зміни генотипу

Запитання 7

Укажіть роль мутацій для еволюції.

варіанти відповідей

пристосування до умов середовища

збільшення мінливості

самовдосконалення організмів

зменшення мінливості

Запитання 8

Укажіть розщеплення за фенотипом при моногібридному схрещуванні гетерозиготних батьківських особин.

варіанти відповідей

3 : 1

1 : 2 : 1

1 : 1

9 : 3 : 3 : 1

Запитання 9

Кросинговер — це

варіанти відповідей

обмін ділянками гомологічних хромосом

обмін ділянками негомологічних хромосом

злиття хромосом

обмін ділянками аутосом

Запитання 10

До хімічних мутагенів відносять

варіанти відповідей

ультрафіолетові промені

алкалоїд колхіцин

віруси

температуру

Запитання 11

У гарбуза білий колір плодів домінує над жовтим. Визначте колір у F1 при схрещуванні гомозиготних особин з білим і жовтим кольорами.

варіанти відповідей

75 % — білі, 50 % — жовті

усі жовті

50 % — білі, 50 % — жовті

усі білі

Запитання 12

Скільки алельних генів, що визначають групи крові системи АВ0, є в зрілій статевій клітині людини?

варіанти відповідей

1

2

3

4

6

Запитання 13

Із запропонованих понять укажіть одне, зайве за значенням.

варіанти відповідей

генні мутації

хромосомні мутації

соматичні мутації

геномні мутації

Запитання 14

Визначте мутацію структурного гена, яка призводить до найбільш істотної зміни послідовності амінокислот у білку, що кодується цим геном:                                                         

варіанти відповідей

втрата одного нуклеотиду;               

обертання триплету (трійки) нуклеотидів на 180°;     

заміна одного нуклеотиду на інший;                       

втрата трьох сусідніх 

Запитання 15

. Укажіть покоління гібридів, в якому найкраще проявляється гетерозис:

варіанти відповідей

перше покоління;   

третє покоління;    

друге покоління;     

восьме покоління.               

Запитання 16

Вкажіть набір хромосом, що визначає чоловічу стать людини:

варіанти відповідей

44А+ХХ;     

22А+ХУХ;                                         

44А+ХУ;     

22А+ХХХ;   

Запитання 17

Виберіть пару гомозиготних генотипів:                                                                                                   

варіанти відповідей

Аа, Аа;   

аа, АА;   

Аа, АА;   

Аа, аа.                                                      

Запитання 18

Вкажіть розщеплення за фенотипом, яке спостерігається серед потомків у результаті дигібридного аналізуючого схрещування:                                                        

варіанти відповідей

1:1:1:1;    

1:3:3:1;    

9:3:3:1;     

1:2:2:1.                                                              

Запитання 19

Гени яких хвороб людини не зчеплені зі статтю:                                                  

варіанти відповідей

полідактилія;   

гемофілія;   

альбінізм;   

фенілкетонурія

Запитання 20

Оберіть всі ознаки, які характеризують дрозофілу як вдалий модельний об’єкт для генетичних досліджень:             

варіанти відповідей

термостійкість;          

висока швидкість розмноження;  

велика різноманітність видимих ознак;         

низька вартість утримання та розмноження; 

здатність літати.

Запитання 21

Вкажіть, що з перерахованого нижче не відноситься до генних мутацій:                              

варіанти відповідей

втрата нуклеотидних пар;                     

вставка нових нуклеотидних пар;                                   

зміна кількості хромосом;                     

заміна нуклеотидних пар                                                          

Запитання 22

Назвіть термін, що означає близькоспоріднене схрещування:                                                         

варіанти відповідей

гібридинг.                                                                                  

інбридинг;    

аутбридинг;     

кросбридинг;    

Запитання 23

Позначте наслідки порушення кількості хромосом в каріотипі:                                                                                      

варіанти відповідей

зберігає адаптивні можливості виду;                

порушує видову стабільність.

забезпечує видову стабільність;                    

спричиняє хромосомні хвороби;            

Запитання 24

Оберіть серед наведених генотипів гетерозиготний:                                                                                                        

варіанти відповідей

ААВВ;    

ААаа;      

aabb;        

Aabb.

Запитання 25

Визначте ймовірність народження хлопчиків, хворих на гемофілію, за умови, якщо мати здорова (гомозиготна), а батько - хворий на гемофілію:                                                                                                        

варіанти відповідей

0%;     

50%;      

75%.                                                        

25%;    

Запитання 26

Визначте ймовірність появи забарвлення насінини квасолі при схрещуванні: АА х Аа. якщо у квасолі ген чорного забарвлення насінини домінує над геном білого:                                                                       

варіанти відповідей

чорне - 100%, біле - 0%;        

чорне - 25%, біле - 75%.                                                                                                                                 

В чорне - 50%, біле - 50%;  

чорне - 75%; біле - 25%;       

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест