Спадковість та мінливість. Репродукція та розвиток.

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Вкажіть кількість генів, що міститься в одній хромосомі:

варіанти відповідей

1. Один.

2. Два.

3. Чотири.

4. Багато.

Запитання 2

Нестатеві хромосоми називають:

варіанти відповідей

1. Гомологічними.

2. Алельними.

3. Аутосомами.

4. Парними.

Запитання 3

Вкажіть, яка властивість гена забезпечує мінливість живих організмів:

варіанти відповідей

1. Здатність мутувати.

2. Стабільність структури.

3. Плейотропія.

4. Пенетрантність.

Запитання 4

Фенотип залежить від:

варіанти відповідей

1. Тільки від генотипу.

2. Умов середовища.

3. Взаємодії генотипу із умовами середовища.

4. Тільки від домінантних ознак.

Запитання 5

Які із цих груп мутагенів належать до біологічних:

варіанти відповідей

1. Віруси.

2. Пестециди.

3. Рентгенівське випромінювання.

4. Електромагнітне випромінювання.

Запитання 6

Алельні гени:

варіанти відповідей

1. Розташовані в гомологічних хромосомах, відповідають за розвиток різних ознак.

2. Розташовані в гомологічних хромосомах, відповідають за розвиток однієї ознаки.

3. Розташовані в негомологічних хромосомах, відповідають за розвиток різних ознак.

4. Розташовані в негомологічних хромосомах, відповідають за розвиток однієї ознаки.

Запитання 7

Схрещування особин, у яких фенотипово проявляється домінантна ознака, але її генотип невідомий, із особиною, в якої фенотипово проявляється рецесивна ознака, називається:

варіанти відповідей

1. Зворотне схрещування.

2. Взаємозворотне схрещування.

3. Пряме схрещування.

4. Аналізуюче схрещування.

Запитання 8

У мухи дрозофіли в диплоїдному наборі є вісім хромосом. Отже, груп зчеплення у неї:

варіанти відповідей

1. Дві.

2. Чотири.

3. Вісім.

4. Шістнадцять.

Запитання 9

При схрещуванні сірих і чорних мишей отримали 60 нащадків. Серед них 29 мали чорне забарвлення. Отже, генотипи батьківських форм будуть:

варіанти відповідей

1. АА х АА.

2. АА х аа.

3. Аа х аа.

4. Аа х Аа.

Запитання 10

Мутація може спричинювати:

варіанти відповідей

1. Збільшення об'єму хутра в білки взимку.

2. Збільшення кількості хромосом у каріотипі.

3. Зменшення кількості молока в копитних у посушливий період.

4. Збільшення кількості гемоглобіну в крові людини під час сходження в гори.

Запитання 11

Кароокість (А) домінує над блакитноокістю (а), а ген темного волосся (В), над геном світлого (в). У родині карооких батьків, гетерозиготних за цією ознакою, один з яких має світле волосся, а інший - темне (гомозиготний), ймовірні генотипи дітей:

варіанти відповідей

1. АаВв : АаВВ : ааВВ :аавв.

2. ААВВ : 2Аавв : аавв.

3. ААВв : 2АаВв : ааВв.

4. ААВВ : аавв.

Запитання 12

Гомозигота:

варіанти відповідей

1. Несе однакові алелі певного гена, в потомстві дає розщеплення.

2. Несе різні алелі певного гена, в потомстві дає розщеплення.

3.Несе однакові алелі певного гена, в потомстві не дає розщеплення.

4. Несе різні алелі певного гена, в потомстві не дає розщеплення.

Запитання 13

На організмовому рівні репродукція передбачає:

варіанти відповідей

1. Збільшення кількості клітин.

2. Реплікацію ДНК.

3. Збільшення кількості особин виду.

4. Збільшення кількості видів.

Запитання 14

При поділі клітин шляхом мітозу у профазі:

варіанти відповідей

1. Хромосоми розташовуються по лінії екватора.

2. Хромосоми спіралізуються і стають помітні у світловий мікроскоп.

3. Хромосоми розходяться до полюсів клітини.

4. Хромосоми розкручуються і навколо них утворюється ядерна мембрана.

Запитання 15

На якій із фаз мейозу відбувається кросинговер:

варіанти відповідей

1. Профаза І мейозу.

2. Анафаза І мейозу.

3. Метафаза ІІ мейозу.

4. Телофаза ІІмейозу.

Запитання 16

Проникнення сперматозоїда в яйцеклітину забезпечує:

варіанти відповідей

1. Джгутик.

2. Акросома.

3. Головка.

4. Шийка.

Запитання 17

Гаметогенез завершується утворенням:

варіанти відповідей

1. Диплоїдних клітин.

2. Гаплоїдних клітин.

3. Соматичних клітин.

4. Зиготи.

Запитання 18

Репродукція у людини забезпечує:

варіанти відповідей

1. Підтримання людських популяцій.

2. Зменшення чисельності паразитичних організмів.

3. Збільшення кількості хижих ссавців.

4. Збільшення видового різноманіття.

Запитання 19

Причиною безпліддя у чоловіків може бути:

варіанти відповідей

1. Непрохідність маткових труб.

2. Запалення яєчників.

3. Наслідки перенесеного захворювання, що передається статевим шляхом.

4. Наслідки захворювання легень.

Запитання 20

Комплекс медико-біологічних заходів, що використовуються для того, щоб допомогти парам, які у яких не може відбутися запліднення природним шляхом, називається:

варіанти відповідей

1. Репродуктивна медицина.

2. Сурогатне материнство.

3. Екстракорпоральне запліднення.

4. Метод донорської яйцеклітини.

Запитання 21

Утворення переднього та заднього кінця тіла у тварин відбувається під впливом:

варіанти відповідей

1. Групи спеціальних генів.

2. Дії навколишнього середовища.

3. Дії випадкових чинників.

4. Дії сонячного проміння.

Запитання 22

Організм, який отримав у науці назву LUKA, вважається предком:

варіанти відповідей

1. Всіх еукаріотів.

2. Всіх прокаріотів.

3. Всіх хордових.

4. Всіх живих організмів.

Запитання 23

Яйцеклітина та сперматозоїд - два види статевих клітин. Що є спільного в їх будові:

варіанти відповідей

1. Великий запас поживних речовин.

2. Гаплоїдний набір хромосом.

3. Здатність до активного руху.

4. Великі розміри клітини.

Запитання 24

Збудниками захворювань статевої системи людини можуть бути представники різних груп організмів. Зокрема, збудникос СНІДу є:

варіанти відповідей

1. Віруси.

2. Бактерії.

3. Найпростіші (одноклітинні твариноподібні організми).

4. Багатоклітинні еукаріоти.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест