Спирти. Гліцерол

Додано: 27 березня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 30 разів
12 запитань
Запитання 1

Як називається функціональна (характеристична) група спиртів?

варіанти відповідей

гідроксильна

альдегідна

карбоксильна

кислотна

Запитання 2

Вкажіть молекулярну формулу метанолу:

варіанти відповідей

 CH4

 С2Н5ОН

СН3ОН

 C2H3OН

Запитання 3

Вкажіть формулу речовини, з якою може реагувати гліцерин:

варіанти відповідей

H2O

 Cu(OH)2

H2

Na2O

Запитання 4


  Вкажіть назву багатоатомного спирту:

варіанти відповідей

Метанол

Бутанол

Гліцерол

Етанол

Запитання 5

Вкажіть назву речовини, яка в разі потрапляння в людський організм навіть у незначній кількості може спричинити сліпоту:

варіанти відповідей

Метанол

Гліцерол

Етанол

Бутанол

Запитання 6


Вкажіть назву газу, який виділяється при взаємодії спиртів з активними металами (натрій, калій....)

варіанти відповідей

Водень

Кисень

Вуглекислий газ

Чадний газ

Запитання 7

Закінчіть рівняння реакції, вкажіть коефіцієнт, який ви поставили перед киснем (О2).

C3H7OH + O2 → CO2 + H2O.

варіанти відповідей

13

15

11

10

Запитання 8

Вибрати формулу бутанолу

варіанти відповідей

 С2Н5ОН

С5Н11ОН

С4Н9ОН

С7Н15ОН

Запитання 9


Який суфікс у закінчені назви спиртів?

варіанти відповідей

-ен

 -ан


-ол

-ин

Запитання 10


Під час горіння спирту утворюється .......

варіанти відповідей

вуглекислий газ і вода

кисень і водень.

вода і глюкоза

 сірководень і кисень

Запитання 11

Вкажіть загальну формулу спиртів.

варіанти відповідей

Сn H2n+1 OH

Сn H2n+1

Сn H2n+2 O

Сn H2n+2 OH

Запитання 12

Оберіть усі хімічні властивості спиртів:

варіанти відповідей

 реагують з активними металами

одноатомні спирти легко окиснюються, горять.

взаємодія з Си(ОН)2, купрум (ІІ) гідроксидом


піддаються реакціям дегідрування та дегідратації

реагують з вуглекислим газом

характерні реакції з сірководнем

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест